O Pražském fotbalovém svazu

Jaká je historie a současnost Pražského fotbalového svazu?

Vznik Pražského fotbalového svazu (PFS) se datuje do sedmdesátých let minulého století a navazuje na dřívější existenci vlivné Středočeské župy fotbalové, založené již roku 1918. PFS původně sdružoval nejen kluby současné Prahy, ale také Prahy západ a Prahy východ. Postupně, jak docházelo k novému státoprávnímu územnímu uspořádání, vznikaly i nové fotbalové hranice. Obce jako Libčice, Žalov a další postupně vymizely z pražské fotbalové mapy a staly se součástí svých územních celků. Schéma pražských soutěží se tak postupně konstituovalo až k současným 108 aktivně fungujícím klubům, v nichž působí téměř 650 týmů všech věkových kategorií.

PFS, který řídí fotbalové soutěže v metropoli naší republiky ve všech věkových kategoriích od mužů až po přípravky, je organizační složkou Fotbalové asociace ČR s vlastní právní subjektivitou a se zvláštním statutem. Na rozdíl od jiných oblastí je totiž jedinou složkou, která řídí krajské i okresní soutěže dohromady. V ostatních oblastech najdeme vždy krajskou i okresní řídící složku. PFS je zároveň největším regionálním fotbalovým svazem v ČR.

Kromě zabezpečení komplexního rozvoje fotbalu v Praze po materiální, personální i finanční stránce a organizace a řízení pražských soutěží je hlavním posláním PFS zprostředkování sportovní náplně pro děti a mládež (2/3  členské základny je mladších 18 let) a jejím prostřednictvím výchova k aktivnímu životnímu stylu, týmové spolupráci a smyslu pro fair play.

PFS ctí žluto-červené barvy a sídlí v Kozí ulici na Praze 1. V čele svazu stojí v současnosti jeho předseda Ing. Dušan Svoboda, který je současně též třetím místopředsedou Fotbalové asociace ČR.

PFS vydává vlastní tištěný měsíčník Pražský fotbalový speciál, který podrobně mapuje dění ve fotbalovém prostředí na území hl. města Prahy. Kromě vydávání časopisu pak je rovněž provozovatelem informačního portálu www.fotbalpraha.cz, který obsahuje denně aktualizované zpravodajství, zajímavosti, výsledky a statistiky ze všech pražských fotbalových soutěží.