Foto: Pavel Jiřík st.
Talentovaní rozhodčí Pražského fotbalového svazu vyjeli na soustředění
20.02.2024

Talentovaní rozhodčí Pražského fotbalového svazu vyjeli na soustředění

U přehrady Orlík se uskutečnilo soustředění mladých talentovaných rozhodčích Pražského fotbalového svazu (PFS). Akce se zúčastnilo 40 mladých sudích z nižších soutěží, kteří měli jedinečnou příležitost zlepšit své dovednosti a získat nové poznatky. Na podporu talentů se soustředění účastnilo také 14 zkušených rozhodčích z vyšších soutěží jako je Pražská teplárenská přebor mužů nebo I. A třída.

Celou akci zorganizoval Pavel Sýkora, člen Komise rozhodčích PFS. Během třídenního pobytu čekal na mladé arbitry bohatý program, který zahrnoval videoukázky z vyšších soutěží, přednášku o pozičním postavení rozhodčího a asistentů, on-line test s využitím klipů RAP UEFA, popis postupu při konfrontaci s hráčem, přednášky věnující se osobnosti rozhodčího a taktice řízení utkání, přípravy na utkání, ale také fyzický trénink a individuální pohovory. Součástí byla také přednáška doktorky Dany Diamantové, která se věnovala kožním onemocněním u sportovců a jejich prevenci.

„Jednalo se o druhý ročník, kde jsme se snažili předat mladým talentům více než jen odborné znalosti. Činnost rozhodčího v prvním roce působení ukončilo jen 5 procent loňských absolventů této akce, což je výborné číslo a ukazuje to na velký úspěch tohoto soustředění. Celorepublikový počet nováčků, kteří skončí s rozhodcovstvím v prvním roce činnosti, je totiž 42 procent,“ uvedl Sýkora.

Ze zkušenějších rozhodčích dorazil například Lukáš Vojáček, který působí v soutěžích spadajících pod Řídící komisi pro Čechy (ŘKČ). Přednesl inspirativní vyprávění o své cestě rozhodčího z pražských soutěží do ŘKČ a přiblížil mladým rozhodčím rozdíly mezi řízením utkání v pražských soutěžích a utkáních řízených ve vyšších patrech. Sdílel také užitečné rady, jak zvládat stres před a během utkání, ale také jak si zachovat profesionální přístup.

Další host, vedoucí sekretář ŘKČ David Anděl, přednesl detailní informace ohledně postupů rozhodčích z krajských soutěží a naléhal na mladé sudí, aby se jednoznačně vyvarovali sázení na utkání vlastní, ale i na zápasy soutěží, na jejichž rozhodování se podílejí. Zároveň se věnoval problematice match fixingu a prevenci tohoto nepřijatelného chování.

„Velice děkuji Pavlu Sýkorovi a komisi rozhodčích PFS za pozvání na tento speciální seminář. Věřím, že účast na takovéto vícedenní akci přinese začínajícím rozhodčím obrovský prospěch a doufám, že některé z nich brzy uvidíme v ŘKČ,“ řekl Anděl.

„Děkuji všem hostům za jejich čas. Tato akce není pouze o získání nezbytných znalostí pro rozhodčí, ale i o vytváření hlubších vazeb mezi jednotlivými rozhodčími,“ pokračoval Sýkora. „Úspěchem byla i stoprocentní naplněnost akce, a to i přesto, že si 80 procent nákladů hradili rozhodčí sami.“Co zaznělo od účastníků soustředění:

„Nejvíce mě obohatila přednáška pana Anděla a výukové videa ve formě testů. Ocenil jsem také praktický návod, jak se chovat při konfrontaci s hráčem.“

„Všechno mě bavilo, ale nejvíce si cením videí prostřednictvím aplikace Kahoot. Co se týče přednášek, největší dojem na mě udělala přednáška pana Vojáčka.“

„Přednášky hostů byly velmi zajímavé. Užíval jsem si také ostatní přednášky, které byly nejen poučné, ale i zábavné. Byly často doplněny konkrétními příklady z praxe a osobními zkušenostmi, což zvyšovalo kvalitu prezentace.“

„Soustředění na Orlíku bylo pro mě tou nejlepší akcí, na jaké jsem kdy byl. Mockrát děkuji všem, kteří se na tom podíleli.“