Školení trenérů a licence

Trénuj fotbal

Staň se trenérem a vychovávej nové generace mladých fotbalistů a fotbalistek. Pražský fotbalový svaz pořádá kurzy pro získání trenérských licencí či kurzy doškolovací.

PFS pořádá následující kurzy:

  • Licence "C"
  • Licence UEFA Grassroots "C"
  • Licence UEFA "B"
  • Doškolení
  • Grassroots Leaders certifikát (nová online licence)

Více informací o pořádaných kurzech a termínech naleznete níže.

Další informace na stránkách FAČR https://trenink.fotbal.cz/

Licence "C"

Všechny kurzy v sezóně 2017/2018 již skočily, nové termíny budou vypsány na začátku září 2018.

1x celý víkend

Celková cena semináře je 3.200,-Kč 

Podmínkou přijetí do kurzu je mít platný Grassroots leader certifikát – kontrola na začátku kurzu

Přihlášku najdete ke stažení v sekci SERVIS


Licence UEFA Grassroots "C" 

Všechny kurzy v sezóně 2017/2018 již skočily, nové termíny budou vypsány na začátku září 2018.

Celková cena semináře je 4.400,-Kč

Podmínkou přijetí do kurzu je mít platný Grassroots leader certifikát – kontrola na začátku kurzu

Přihlášku najdete ke stažení v sekci SERVIS


Licence UEFA "B" 

Všechny kurzy v sezóně 2017/2018 již skočily, nové termíny budou vypsány na začátku září 2018.

5x celý víkend

Celková cena semináře je 7.000,-Kč 

Podmínkou přijetí do kurzu je mít platný Grassroots leader certifikát – kontrola na začátku kurzu

Přihlášku najdete ke stažení v sekci SERVIS


Doškolení 

Všechny kurzy v sezóně 2017/2018 již skočily, nové termíny budou vypsány na začátku září 2018.

Celková cena semináře je 1.500,-Kč

Přihlášku najdete ke stažení v sekci SERVIS


Grassroots Leaders certifikát (nová online licence)

Pražský fotbalový svaz a Fotbalová asociace České republiky si velmi váží vaší energie, kterou věnujete práci s našimi nejmenšími fotbalisty. Rádi bychom vám v této nelehké práci podali pomocnou ruku, a proto vám nabízíme základní stupeň trenérského vzdělání, který je zaměřen na děti, které s fotbalem začínají, nebo nedávno začaly. Jedná se o kategorie předpřípravek a přípravek, tedy děti zhruba od 5 do 11 let věku.

V rámci této online licence naleznete základní tématické celky, které by měl každý začínající trenér znát. Vše je připraveno v co nejstručnější formě, ale zároveň v souvislostech, které jsou pro správnou výchovu velmi důležité. Nejde jen o organizaci tréninku, ale třeba i to, jak s dětmi mluvit a jak se k nim chovat, nebo jak jejich rodičům pomoci nastavovat správnou životosprávu, co si vzít k pití, jaké mít kopačky a jak dětem komplexně pomáhat v jejich sportovní radosti. Záměrně neříkáme pouze „fotbalové radosti“, protože v těchto úvodních letech je velmi důležité, aby se děti nezaměřovaly pouze na jeden sport, ale aby měly různorodé a pestré zážitky a dovednosti. 

Věříme, že vaše první trenérská licence Grassroots leader poslouží i k vašemu osobnímu rozvoji a pomůže zkvalitnit trenérskou práci u dětí. Přejeme vám při získávání licence hodně štěstí a příjemně strávených chvil, které mají smysl.

Online kurz zde: GRASSROOTS LEADER CERTIFIKÁT