Ukázkové tréninkové jednotky

Létající trenéři

Projekt FAČR ve spolupráci s Pražský fotbalovým svazem je určen zejména pro malé kluby a trenéry, kteří v nich působí a mají buď základní trenérskou licenci C, nebo dokonce nemají žádnou. Přesto se starají o jednu z nejdůležitějších věkových kategorií fotbalu, starají se totiž o děti.

Pozvaní trenéři létajících týmů na hřišti a s dětmi mateřského klubu budou prezentovat tréninkovou jednotku a směr, kterým by se měly děti a trenéři ve fotbalu ubírat. Budou diskutovat s trenéry a přinášet přímo k nim informace, které získali na seminářích, vyšších trenérských licencích, ale i zahraničních stážích. 

Takové ukázkové tréninky budou otevřené i pro trenéry ostatních klubů a vlastně i ostatních věkových kategorií, protože většinou to co je náplní tréninku v přípravkách, má své podstatné uplatnění i ve starších kategoriích, i když s nějakými úpravami. 

Rámcový program: 

  • ukázky vhodných průpravných cvičení + vhodných průpravných her pro tréninkové jednotky mládeže. 
  • po praktické části následuje beseda s trenéry a dalšími zájemci k uvedenému tématu

Celá akce je pro přihlášené oddíly a všechny přítomné trenéry či rodiče zcela zdarma.

Tým létajících trenérů PFS

Poznejte trenéry, kteří mohou přijet i do vašeho klubu.

V případě zájmu o vyslání „týmu létajících trenérů“ do vašeho klubu kontaktujte Grassroots trenére mládeže PFS:

  • Luboš Zákostelský
  • T 604 487 827
  • E zakostelsky@fotbalpraha.cz