Spartak Hrdlořezy, z.s.

Spartak Hrdlořezy, z.s.

rok založení 1909
IČO 49626311
ID klubu 1090171
předseda klubu Martin Straka
číslo účtu 245973329/0800
www

Níže naleznete velmi stručnou historii počátků našeho klubu, která vychází z poznámek a zpráv našich předchůdců. Vzhledem k dlouhé historii je spousta věcí vynechána, pro ty kteří mají zájem o více informací, je přiložen dokument z oslav 65 výročí založení, který se historií klubu zaobírá obšírněji. Další informace o novodobé historii budou postupně přibývat. S úctou se dnes díváme na naše předchůdce, kteří od roku 1909 za velmi těžkých podmínek a obětavosti udrželi klub, a to i v dobách, kdy se zdálo, že se oddíl rozpadne. Náš sportovní klub byl založen v roce 1909. Před více než sto lety, když se začal v českých zemích rozmáhat fotbal, rozhodlo se několik místních nadšenců založit v Hrdlořezích sportovní klub, který nesl název SK Sparta Hrdlořezy. Začátky nově založeného klubu byly v té době nepředstavitelně svízelné a těžké a naši předchůdci se museli probíjet jen vlastní svépomocí a obětavostí. Hrálo se na bývalém vojenském cvičišti, pronajatém od vojenské správy. Prvním předsedou byl zvolen Karel Kodýtek. Bohužel z předválečné doby a z doby první světové války neexistují písemné ani jiné doklady, které by jasněji ukazovaly život nového klubu. V roce 1920 za předsednictví R. Beka a za účinné podpory profesora Josefa Suchého bylo získáno nové hřiště u Malešic. Hrálo se tehdy na značném svahu a hřiště se z toho důvodu stalo obávaným a vyhlášeným, jelikož se na něm soupeřům pro nezvyk špatně hrálo. Nelze také nevzpomenout na Tělocvičnou jednotu Sokol, Delnickou tělocvičnou jednotu, Ochotnického spolku Šamberk, kteréžto spolky přispěly svou činností v historii našeho klubu. V roce 1926 byla schválena změna klubu na SK Sparta Praha XI. Neutěšené poměry a velká hospodářská krize v roce 1931 měly značný vliv i na náš klub a způsobily částečnou stagnaci v jeho životě. Špatná finanční situace nutila výbor, aby hledal jiné prameny příjmů. A tak byl podán námět, který byl ihned realizován. Byl založen dramatický odbor, který pod vedením dobrých ochotníků Oldy Žirovnického a Franty Holubce, zajistil klubu finanční rovnováhu. Významného úspěchu dosáhla Sparta XI. v roce 1939, zvítězila v I. B třídě a tím si vybojovala postup do I. A třídy. Rok 1942, přinesl našemu sportu těžká omezení, 5. května se konala poslední členská schůze, pak přišel přísný zákaz veškerých schůzí a první poválečná schůze se konala až 5. června 1945. V roce 1948 bylo provedeno sloučení tělesné výchovy do celostátní organizace Sokol a po utvoření sokolské jednoty v Hrdlořezích stala se Sparta XI oddílem kopané Jednoty Hrdlořezské. Později direktivním zásahem nadřízených orgánů docházelo k zapojování jednot do závodů a továren. U nás to bylo konkrétně zapojení do podniku Kovoslužba a nový název byl TJ Slavoj Kovoslužba Hrdlořezy. V této době se započalo s budováním fotbalového hřiště "Na Břežance". Nový život začal v září 1957, nadřízené orgány pravděpodobně objektivně zhodnotily jak se vyvíjí ZTV a sportovní oddíly a rozhodly umožnit převod sportovních oddílů ze závodů zpět na bývalé jednoty. Rozhodli jsme se pro nový název naší jednoty TJ Spartak Hrdlořezy. V této době také probíhaly opravy a úpravy objektu naší tělocvičny, které několikrát hrozila zkáza. Po válce provedl p. Antonín Procházka podezdění a odizolování celé budovy, aby se nezřítila. Další velké úpravy a opravy pobíhaly v letech 1960 - 1966, generální oprava střechy, ústředního topení, elektroinstalace, podlahy a bylo provedeno oplocení našeho tělovýchovného zařízení.

Sídlo klubu

Před Mosty 1
Praha 9 - Hrdlořezy
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

11 zápasů
16. pořadí
1 bodů
5 gólů pro
40 gólů proti
27 žluté karty
0 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Jan Baier 19
Robert Bílek 26 4 208 0 0 0
Peter Bilka 30 5 291 0 0 0
Andriy Chaklosh 40 1 46 0 0 0
Jaroslav Dolejš 48 2 55 0 0 0
Daniel Fenakel 35 1 17 0 0 0
Antonín Hošek 20 4 353 0 1 0
Pavel Juraš 24 5 302 0 1 0
Viktor Kačírek 19 1 21 0 1 0
Vít Kadlec 18 5 267 0 1 0
Jan Kettner 29 1 46 0 0 0
Jan Kočí 24 8 724 0 2 0
Petr Kruml 36 4 316 0 0 0
Ondřej Kumpošt 29 1 92 0 1 0
Vladimír Liška 19 5 420 1 0 0
Jiří Lustik 22 5 338 0 1 0
Dominik Málek 29 7 417 1 1 0
Ondřej Mendl 20 7 481 1 0 0
Miloš Mergl 33 1 38 0 0 0
Jiří Morávek 18 6 230 0 0 0
Dušan Nečas 35 10 907 0 4 0
Ondřej Přeček 31 5 452 0 2 0
Václav Přeučil 39 3 76 0 0 0
Adam Průža 28 5 400 0 2 0
David Richter 24 4 362 0 1 0
Filip Rokycanský 20 6 497 0 0 0
Vojtěch Rokycanský 18 1 44 0 0 0
Tomáš Rozšafný 21 5 212 0 0 0
Tomáš Šebesta 29 1 12 0 0 0
Jakub Štoček 25 8 658 2 5 0
Jiří Vávra 29 4 131 0 0 0
Tomáš Veeser 21
Tomáš Vydra 24 9 586 0 1 0
Jiří Wesselý 20 3 71 0 0 0

Soupiska - brankáři