Spartak Hrdlořezy, z.s.

Spartak Hrdlořezy, z.s.

rok založení 1909
IČO 49626311
ID klubu 1090171
předseda klubu Martin Straka
číslo účtu 245973329/0800
www

Níže naleznete velmi stručnou historii počátků našeho klubu, která vychází z poznámek a zpráv našich předchůdců. Vzhledem k dlouhé historii je spousta věcí vynechána, pro ty kteří mají zájem o více informací, je přiložen dokument z oslav 65 výročí založení, který se historií klubu zaobírá obšírněji. Další informace o novodobé historii budou postupně přibývat. S úctou se dnes díváme na naše předchůdce, kteří od roku 1909 za velmi těžkých podmínek a obětavosti udrželi klub, a to i v dobách, kdy se zdálo, že se oddíl rozpadne. Náš sportovní klub byl založen v roce 1909. Před více než sto lety, když se začal v českých zemích rozmáhat fotbal, rozhodlo se několik místních nadšenců založit v Hrdlořezích sportovní klub, který nesl název SK Sparta Hrdlořezy. Začátky nově založeného klubu byly v té době nepředstavitelně svízelné a těžké a naši předchůdci se museli probíjet jen vlastní svépomocí a obětavostí. Hrálo se na bývalém vojenském cvičišti, pronajatém od vojenské správy. Prvním předsedou byl zvolen Karel Kodýtek. Bohužel z předválečné doby a z doby první světové války neexistují písemné ani jiné doklady, které by jasněji ukazovaly život nového klubu. V roce 1920 za předsednictví R. Beka a za účinné podpory profesora Josefa Suchého bylo získáno nové hřiště u Malešic. Hrálo se tehdy na značném svahu a hřiště se z toho důvodu stalo obávaným a vyhlášeným, jelikož se na něm soupeřům pro nezvyk špatně hrálo. Nelze také nevzpomenout na Tělocvičnou jednotu Sokol, Delnickou tělocvičnou jednotu, Ochotnického spolku Šamberk, kteréžto spolky přispěly svou činností v historii našeho klubu. V roce 1926 byla schválena změna klubu na SK Sparta Praha XI. Neutěšené poměry a velká hospodářská krize v roce 1931 měly značný vliv i na náš klub a způsobily částečnou stagnaci v jeho životě. Špatná finanční situace nutila výbor, aby hledal jiné prameny příjmů. A tak byl podán námět, který byl ihned realizován. Byl založen dramatický odbor, který pod vedením dobrých ochotníků Oldy Žirovnického a Franty Holubce, zajistil klubu finanční rovnováhu. Významného úspěchu dosáhla Sparta XI. v roce 1939, zvítězila v I. B třídě a tím si vybojovala postup do I. A třídy. Rok 1942, přinesl našemu sportu těžká omezení, 5. května se konala poslední členská schůze, pak přišel přísný zákaz veškerých schůzí a první poválečná schůze se konala až 5. června 1945. V roce 1948 bylo provedeno sloučení tělesné výchovy do celostátní organizace Sokol a po utvoření sokolské jednoty v Hrdlořezích stala se Sparta XI oddílem kopané Jednoty Hrdlořezské. Později direktivním zásahem nadřízených orgánů docházelo k zapojování jednot do závodů a továren. U nás to bylo konkrétně zapojení do podniku Kovoslužba a nový název byl TJ Slavoj Kovoslužba Hrdlořezy. V této době se započalo s budováním fotbalového hřiště "Na Břežance". Nový život začal v září 1957, nadřízené orgány pravděpodobně objektivně zhodnotily jak se vyvíjí ZTV a sportovní oddíly a rozhodly umožnit převod sportovních oddílů ze závodů zpět na bývalé jednoty. Rozhodli jsme se pro nový název naší jednoty TJ Spartak Hrdlořezy. V této době také probíhaly opravy a úpravy objektu naší tělocvičny, které několikrát hrozila zkáza. Po válce provedl p. Antonín Procházka podezdění a odizolování celé budovy, aby se nezřítila. Další velké úpravy a opravy pobíhaly v letech 1960 - 1966, generální oprava střechy, ústředního topení, elektroinstalace, podlahy a bylo provedeno oplocení našeho tělovýchovného zařízení.

Sídlo klubu

Před Mosty 1
Praha 9 - Hrdlořezy
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

16 zápasů
12. pořadí
15 bodů
24 gólů pro
40 gólů proti
43 žluté karty
5 červené karty
příští zápas venku
SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY pá 27.03.2020

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Nikola Bertoldi 36 14 1048 2 4 0
Tomáš Bitnar 22
Václav Černý 35 7 571 2 2 0
Andriy Chaklosh 38 1 92 0 0 0
Andrej David 20 14 1276 10 1 0
Martin Dolejš 41 3 63 0 0 0
Daniel Fenakel 33
Jakub Hlávka 26 1 79 0 0 0
Lukáš Hlávka 29 11 1011 2 4 1
Luděk Hofta 36 1 0 0 0 0
Michal Junek 35 2 126 0 0 0
Viktor Kačírek 18 1 4 0 0 0
Vít Kadlec 16 3 204 0 0 0
Jan Kettner 27 11 417 0 2 0
Jan Kočí 22 12 974 0 2 0
Vratislav Kohout 32 14 760 1 0 0
Zdeněk Kouba 31 13 1019 2 2 0
Jan Lacina 29 11 956 0 6 1
Vladimír Liška 17 1 88 0 0 0
Dominik Málek 27 2 148 0 0 0
Miloš Mergl 32 10 601 0 2 0
Dušan Nečas 33 9 329 0 0 1
Milan Partík 28 1 33 0 0 0
Václav Přeučil 37 2 21 0 0 0
Adam Průža 26 11 755 2 4 1
David Richter 22 15 1171 0 2 0
Václav Řípa 26 8 535 1 1 0
Jakub Štoček 24 13 1126 0 7 1
Patrik Taussig 34
Pavel Urban 22 14 1207 2 4 0
Michal Valašík 29 1 0 0 0 0
Jiří Vávra 27 3 31 0 0 0
Tomáš Vydra 22 1 92 0 0 0

Soupiska - brankáři