Spartak Hrdlořezy, z.s.

Spartak Hrdlořezy, z.s.

rok založení 1909
IČO 49626311
ID klubu 1090171
předseda klubu Martin Straka
číslo účtu 245973329/0800
www

Níže naleznete velmi stručnou historii počátků našeho klubu, která vychází z poznámek a zpráv našich předchůdců. Vzhledem k dlouhé historii je spousta věcí vynechána, pro ty kteří mají zájem o více informací, je přiložen dokument z oslav 65 výročí založení, který se historií klubu zaobírá obšírněji. Další informace o novodobé historii budou postupně přibývat. S úctou se dnes díváme na naše předchůdce, kteří od roku 1909 za velmi těžkých podmínek a obětavosti udrželi klub, a to i v dobách, kdy se zdálo, že se oddíl rozpadne. Náš sportovní klub byl založen v roce 1909. Před více než sto lety, když se začal v českých zemích rozmáhat fotbal, rozhodlo se několik místních nadšenců založit v Hrdlořezích sportovní klub, který nesl název SK Sparta Hrdlořezy. Začátky nově založeného klubu byly v té době nepředstavitelně svízelné a těžké a naši předchůdci se museli probíjet jen vlastní svépomocí a obětavostí. Hrálo se na bývalém vojenském cvičišti, pronajatém od vojenské správy. Prvním předsedou byl zvolen Karel Kodýtek. Bohužel z předválečné doby a z doby první světové války neexistují písemné ani jiné doklady, které by jasněji ukazovaly život nového klubu. V roce 1920 za předsednictví R. Beka a za účinné podpory profesora Josefa Suchého bylo získáno nové hřiště u Malešic. Hrálo se tehdy na značném svahu a hřiště se z toho důvodu stalo obávaným a vyhlášeným, jelikož se na něm soupeřům pro nezvyk špatně hrálo. Nelze také nevzpomenout na Tělocvičnou jednotu Sokol, Delnickou tělocvičnou jednotu, Ochotnického spolku Šamberk, kteréžto spolky přispěly svou činností v historii našeho klubu. V roce 1926 byla schválena změna klubu na SK Sparta Praha XI. Neutěšené poměry a velká hospodářská krize v roce 1931 měly značný vliv i na náš klub a způsobily částečnou stagnaci v jeho životě. Špatná finanční situace nutila výbor, aby hledal jiné prameny příjmů. A tak byl podán námět, který byl ihned realizován. Byl založen dramatický odbor, který pod vedením dobrých ochotníků Oldy Žirovnického a Franty Holubce, zajistil klubu finanční rovnováhu. Významného úspěchu dosáhla Sparta XI. v roce 1939, zvítězila v I. B třídě a tím si vybojovala postup do I. A třídy. Rok 1942, přinesl našemu sportu těžká omezení, 5. května se konala poslední členská schůze, pak přišel přísný zákaz veškerých schůzí a první poválečná schůze se konala až 5. června 1945. V roce 1948 bylo provedeno sloučení tělesné výchovy do celostátní organizace Sokol a po utvoření sokolské jednoty v Hrdlořezích stala se Sparta XI oddílem kopané Jednoty Hrdlořezské. Později direktivním zásahem nadřízených orgánů docházelo k zapojování jednot do závodů a továren. U nás to bylo konkrétně zapojení do podniku Kovoslužba a nový název byl TJ Slavoj Kovoslužba Hrdlořezy. V této době se započalo s budováním fotbalového hřiště "Na Břežance". Nový život začal v září 1957, nadřízené orgány pravděpodobně objektivně zhodnotily jak se vyvíjí ZTV a sportovní oddíly a rozhodly umožnit převod sportovních oddílů ze závodů zpět na bývalé jednoty. Rozhodli jsme se pro nový název naší jednoty TJ Spartak Hrdlořezy. V této době také probíhaly opravy a úpravy objektu naší tělocvičny, které několikrát hrozila zkáza. Po válce provedl p. Antonín Procházka podezdění a odizolování celé budovy, aby se nezřítila. Další velké úpravy a opravy pobíhaly v letech 1960 - 1966, generální oprava střechy, ústředního topení, elektroinstalace, podlahy a bylo provedeno oplocení našeho tělovýchovného zařízení.

Sídlo klubu

Před Mosty 1
Praha 9 - Hrdlořezy
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

30 zápasů
12. pořadí
31 bodů
51 gólů pro
88 gólů proti
68 žluté karty
4 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Jozef Astary 30 9 485 0 1 0
Erik Bertoldi 43 7 96 0 2 0
Nikola Bertoldi 37 26 1974 5 12 0
Petr Bimka 38 1 12 0 0 0
Patrik Byrouti 30 5 189 1 0 0
Václav Černý 36 11 572 2 2 0
Andriy Chaklosh 39 1 46 0 0 0
Matúš Čupa 37 11 906 1 3 0
Andrej David 21 15 1294 11 0 0
Tomáš Elbl 38 1 29 0 0 0
Jakub Hlávka 27 24 2052 0 10 1
Lukáš Hlávka 30 11 715 0 3 1
Jan Kettner 28 20 706 0 0 0
Jan Kočí 23 12 752 1 0 0
Jan Lacina 30 12 987 7 5 0
Ondřej Mendl 19 1 85 0 0 0
Miloš Mergl 32 18 1107 0 3 0
Lukáš Mráz 30 9 742 1 0 0
Dušan Nečas 34 26 1317 0 4 1
Tomáš Papík 38 3 76 0 0 0
Milan Partík 29 4 305 1 0 0
Pavel Řezáč 30 25 2104 1 8 1
David Richter 23 14 996 0 1 0
Václav Řípa 27 26 2032 3 8 0
Martin Sekan 33 27 2388 3 2 0
Jan Sommer 37 25 1860 0 2 0
Patrik Šulek 23 4 54 0 1 0
Pavel Urban 23 25 2170 11 2 0
Michal Valašík 30 1 0 0 0 0
Petr Valenta 34 7 152 0 1 0
Jiří Vávra 28 8 287 1 0 0
Emral Yordanov 20 4 93 0 0 0
Jiří Zezula 38
Michal Žoch 31 5 410 0 1 0

Soupiska - brankáři