Spartak Hrdlořezy, z.s.

Spartak Hrdlořezy, z.s.

rok založení 1909
IČO 49626311
ID klubu 1090171
předseda klubu Martin Straka
číslo účtu 245973329/0800
www

Níže naleznete velmi stručnou historii počátků našeho klubu, která vychází z poznámek a zpráv našich předchůdců. Vzhledem k dlouhé historii je spousta věcí vynechána, pro ty kteří mají zájem o více informací, je přiložen dokument z oslav 65 výročí založení, který se historií klubu zaobírá obšírněji. Další informace o novodobé historii budou postupně přibývat. S úctou se dnes díváme na naše předchůdce, kteří od roku 1909 za velmi těžkých podmínek a obětavosti udrželi klub, a to i v dobách, kdy se zdálo, že se oddíl rozpadne. Náš sportovní klub byl založen v roce 1909. Před více než sto lety, když se začal v českých zemích rozmáhat fotbal, rozhodlo se několik místních nadšenců založit v Hrdlořezích sportovní klub, který nesl název SK Sparta Hrdlořezy. Začátky nově založeného klubu byly v té době nepředstavitelně svízelné a těžké a naši předchůdci se museli probíjet jen vlastní svépomocí a obětavostí. Hrálo se na bývalém vojenském cvičišti, pronajatém od vojenské správy. Prvním předsedou byl zvolen Karel Kodýtek. Bohužel z předválečné doby a z doby první světové války neexistují písemné ani jiné doklady, které by jasněji ukazovaly život nového klubu. V roce 1920 za předsednictví R. Beka a za účinné podpory profesora Josefa Suchého bylo získáno nové hřiště u Malešic. Hrálo se tehdy na značném svahu a hřiště se z toho důvodu stalo obávaným a vyhlášeným, jelikož se na něm soupeřům pro nezvyk špatně hrálo. Nelze také nevzpomenout na Tělocvičnou jednotu Sokol, Delnickou tělocvičnou jednotu, Ochotnického spolku Šamberk, kteréžto spolky přispěly svou činností v historii našeho klubu. V roce 1926 byla schválena změna klubu na SK Sparta Praha XI. Neutěšené poměry a velká hospodářská krize v roce 1931 měly značný vliv i na náš klub a způsobily částečnou stagnaci v jeho životě. Špatná finanční situace nutila výbor, aby hledal jiné prameny příjmů. A tak byl podán námět, který byl ihned realizován. Byl založen dramatický odbor, který pod vedením dobrých ochotníků Oldy Žirovnického a Franty Holubce, zajistil klubu finanční rovnováhu. Významného úspěchu dosáhla Sparta XI. v roce 1939, zvítězila v I. B třídě a tím si vybojovala postup do I. A třídy. Rok 1942, přinesl našemu sportu těžká omezení, 5. května se konala poslední členská schůze, pak přišel přísný zákaz veškerých schůzí a první poválečná schůze se konala až 5. června 1945. V roce 1948 bylo provedeno sloučení tělesné výchovy do celostátní organizace Sokol a po utvoření sokolské jednoty v Hrdlořezích stala se Sparta XI oddílem kopané Jednoty Hrdlořezské. Později direktivním zásahem nadřízených orgánů docházelo k zapojování jednot do závodů a továren. U nás to bylo konkrétně zapojení do podniku Kovoslužba a nový název byl TJ Slavoj Kovoslužba Hrdlořezy. V této době se započalo s budováním fotbalového hřiště "Na Břežance". Nový život začal v září 1957, nadřízené orgány pravděpodobně objektivně zhodnotily jak se vyvíjí ZTV a sportovní oddíly a rozhodly umožnit převod sportovních oddílů ze závodů zpět na bývalé jednoty. Rozhodli jsme se pro nový název naší jednoty TJ Spartak Hrdlořezy. V této době také probíhaly opravy a úpravy objektu naší tělocvičny, které několikrát hrozila zkáza. Po válce provedl p. Antonín Procházka podezdění a odizolování celé budovy, aby se nezřítila. Další velké úpravy a opravy pobíhaly v letech 1960 - 1966, generální oprava střechy, ústředního topení, elektroinstalace, podlahy a bylo provedeno oplocení našeho tělovýchovného zařízení.

Sídlo klubu

Před Mosty 1
Praha 9 - Hrdlořezy
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

26 zápasů
6. pořadí
46 bodů
55 gólů pro
59 gólů proti
65 žluté karty
5 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Jozef Astary 31 17 1461 1 1 0
Michal Bašta 36
Erik Bertoldi 44 23 1260 0 7 0
Nikola Bertoldi 38 17 1378 5 4 1
Petr Bimka 39 1 91 0 0 0
Patrik Byrouti 32 12 592 0 1 0
Václav Černý 37 13 948 2 1 0
Andriy Chaklosh 40 2 137 1 0 0
Matúš Čupa 39 16 1110 1 4 0
Tomáš Elbl 39 2 20 0 0 0
Jiří Freika 42
Michal Greguška 37 6 482 0 0 0
Jakub Hlávka 28 20 1667 5 9 0
Lukáš Hlávka 31 26 2103 4 15 2
David Karabáš 31
Jan Kettner 29 10 302 0 0 0
Miloš Mergl 34 14 757 0 0 0
Lukáš Mráz 31 10 644 3 1 0
Pavol Mulik 37 4 274 0 0 0
Dušan Nečas 35 17 1330 0 2 0
Miroslav Nikel 36 5 133 0 1 0
Stephanos Nikitakis 21 1 9 0 0 0
Tomáš Papík 40 1 25 0 0 0
Milan Partík 30 4 194 0 0 0
Pavel Řezáč 31 24 2073 4 6 0
Martin Sekan 34 10 917 0 1 0
Jan Sommer 38 24 2100 3 0 1
Pavel Urban 24 18 1450 14 4 0
Michal Valašík 31 1 0 0 0 0
Petr Valenta 36 20 1156 0 5 1
Jiří Vávra 29 6 69 0 0 0
Tomáš Veeser 21
Jiří Zezula 39 11 956 11 2 0

Soupiska - brankáři