Nadační fond PFS

Fotbal pro život

Nadační fond Fotbal pro život Pražského fotbalového svazu byl založen na podzim roku 2015 a jeho posláním a účelem je finanční podpora sportovního života pražského fotbalového hnutí. 

V lednu 2017 byl vypsán dotační program "Fotba pro život - Srdce pro fotbal" pro zajištění preventivních kardiologických prohlídek.

.