ne 25.
srpna

Tělovýchovná jednota A. F. K. S L I V E N E C