ne 4.
listopadu

SK Slavia Praha - fotbal mládež

so 10.
listopadu

SK Slavia Praha - fotbal mládež

Mladší přípravka

H3D 2011 (2HP) (4KOLO) - ŠMICROVA
H3C 2010 (2HP) (4KOLO.) - ŠMICROVA
ne 11.
listopadu

SK Slavia Praha - fotbal mládež