so 6.
října

Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o.

ne 14.
října

Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o.

so 20.
října

Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o.

ne 28.
října

Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o.