so 6.
října

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

ne 7.
října

SK ADVOKÁT PRAHA o.s.

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

so 13.
října

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

ne 14.
října

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

19.
října

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

so 20.
října

SK ADVOKÁT PRAHA o.s.

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

so 27.
října
ne 28.
října

SK ADVOKÁT PRAHA o.s.