5.
října
ne 7.
října

SK ADVOKÁT PRAHA o.s.

12.
října
so 13.
října

SK HAMR, z.s.

ne 14.
října
19.
října

SK HAMR, z.s.

so 20.
října

SK ADVOKÁT PRAHA o.s.

SK HAMR, z.s.

ne 21.
října
út 23.
října

SK HAMR, z.s.

26.
října

SK HAMR, z.s.

ne 28.
října

SK ADVOKÁT PRAHA o.s.