so 6.
října

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

ne 7.
října

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

so 13.
října

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

ne 14.
října

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

19.
října

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

so 20.
října

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

so 27.
října