Foto: Lukáš Fabián
Bojovat za navýšení příjmů, investovat do vzdělání trenérů, rozhodčích a infrastruktury, plánuje Jakubowicz

Bojovat za navýšení příjmů, investovat do vzdělání trenérů, rozhodčích a infrastruktury, plánuje Jakubowicz

Darek Jakubowicz je druhým nováčkem ve výkonném výboru Pražského fotbalového svazu, který má zkušenosti z nejvyšších pater fotbalu. Vedle Jiřího Vrby ze Slavie byl na 25. Valné hromadě do vedení svazu zvolen právě také ředitel ligových Bohemians 1905. Jaká by měla být jeho role? Kde vidí priority pro příští čtyři roky?

Jaká byla vaše hlavní motivace, že jste se rozhodl kandidovat do VV PFS?
Mojí hlavní motivací bylo to, že mám chuť pomoct vedení pražského fotbalu a posunout náš region dál. Především po stránce infrastruktury, zázemí pro růst talentů a zlepšení komunikace napříč Prahou. Cítím, že mohu být přínosem. Kdyby to tak nebylo, rozhodně bych se do kandidatury nepouštěl.

V čem cítíte vaší hlavní sílu? V jaké oblasti byste se chtěl v rámci VV PFS nejvíc realizovat?
Díky množství kontaktů, které jsem za roky v profesionálním fotbale nasbíral, ať už na Magistrátu, Národní sportovní agentuře nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, věřím, že mohu být nápomocen při získávání strategických finančních zdrojů pro PFS. Dále bych díky svému relativně nízkému věku (ročník 1990) chtěl soustředit své zapojení na moderní komunikační kanály a jejich využití rovněž jako zdroj příjmů svazu.

Jak jste vnímal jako ředitel ligového klubu činnost a fungování PFS pod předešlým vedením?
Již na valné hromadě PFS jsem zmiňoval, že jsem rád, v jaké kondici ukončuje funkční období minulé vedení s tím, že je jistě na co navazovat. Změn není třeba dělat mnoho. Z pozice ředitele profesionálního klubu zase takový kontakt s PFS udržovat nemusím, ale zastávám i jiné funkce, například v Čechii Uhříněves nebo CU Bohemians, kde vztah klubů s PFS je důležitější, na pravidelné bázi. Tam bohužel pociťujeme pokles příjmů, který je třeba zastavit a trend naopak obrátit. Kromě tohoto si nemohu nijak stěžovat.

Jaká by podle vás měla být priorita PFS v nejbližší době, potažmo v celém volebním období?
Jak jsem již zmínil v předchozí odpovědi, prioritou by jistě mělo být zastavení klesajícího trendu finančních příjmů ze strany veřejných institucí, především hlavního města Prahy, NSA a MŠMT, a naopak bojovat za jejich navýšení. Peníze by se měly investovat do vzdělání trenérů, rozhodčích a do infrastruktury. Praha by měla být výstavní skříní českého fotbalu.

Dá se podle vás něco z profesionálního fotbalu přenést i na úroveň krajského svazu?
Ono se to zase tolik neliší. Svaz je v podstatě firma, která má určitou hierarchii a jeho řízení je spíše podobné profesionálnímu klubu než amatérskému. Profesionální klub musí na každou sezonu sehnat dostatek financí, ať už od soukromých subjektů nebo od veřejné správy, aby naplnil rozpočet. A svaz je postaven na stejném principu. Jen podíl je opačný, kdy svaz je závislý na veřejných institucích – na rozdíl od klubů, kde převažuje soukromý sektor.

Kluby kromě fungování PFS zajímá i to, jak budou zástupci PFS volit na Valné hromadě FAČR. Známí už jsou tři kandidáti na předsedu. Koho a proč by podle vás měli zástupci PFS volit?
Před tím, než se rozhodnu pro jedno ze jmen, je potřeba zodpovědět několik mnohem důležitějších otázek. Jaký je program toho kandidáta? Jaký tým si po zvolení kandidát sestaví kolem sebe? Není to jen o jednom jménu. A samozřejmě by měla být brána v úvahu i minulost a zkušenosti. Budu rád, když na toto téma povedeme věcnou diskuzi a každý zástupce PFS, který bude vyslán na valnou hromadu 3. června, zvolí právě toho kandidáta, kterému bude věřit a bude to i pro PFS ta nejlepší volba. Nezávisle na tom, kdo bude zvolen, věřím, že PFS bude hrát významnou roli i na celostátní úrovni v rámci FAČR.


Související články