Volby 2021: Anketa mezi členy výkonného výboru PFS. Kdo už nebude kandidovat?
19.04.2021

Volby 2021: Anketa mezi členy výkonného výboru PFS. Kdo už nebude kandidovat?

Po boku předsedy Dušana Svobody pomáhají řídit Pražský fotbalový svaz už dlouhé roky. A tak členové výkonného výboru dostali otázku, jak ty předešlé hodnotí a s čím (a pokud vůbec) budou kandidovat do dalšího období.

Dušan Svoboda, předseda
„Myslím, že Pražský fotbalový svaz pokračoval v tom, co považuji za důležité – dále jsme akcentovali rozšiřování členské základny, až do covidového roku se nám dařilo získávat kontinuálně další a další členy v mládežnické kategorii. To byl jeden z dlouhodobých úkolů a cílů, které se nám podařilo naplnit. Také si myslím, že se nám dařilo dobře spravovat pražský fotbal, vyhýbaly se nám skandály, problémy s rozhodčími. Třetí zásadní moment byl, že se v Praze změnila politická reprezentace, takže se přenastavil dotační program, který je pro nás velmi důležitý. Je to systémový grant na podporu sportu, ač nemám radost z toho, že došlo ke snížení prostředků, povedlo se nám ho udržet, za což jsem rád. Chci dál pokračovat v započaté práci, protože se nám za ty roky v Praze hodně věcí podařilo, a myslím, že si toho i dost lidí všimlo. Teď, v covidové době, mám okamžitý cíl, aby se příslušné autority na sport, i ten amatérský, začaly dívat jinýma očima. Za to budu ze své pozice bojovat. Druhou věcí je systémové nastavení směrem k Národní sportovní agentuře. Jednou z dílčích věcí a úkolů na další období bude také rozvoj infrastruktury. Je to kontinuální činnost, která v podstatě nikdy neskončí.“

Michal Fischer, 1. místopředseda
„I přes těžké období minulého, ale i začátek letošního roku jej hodnotím kladně. Dařilo se nám, a to hlavně díky dobré práci klubů, navyšovat členskou základnu, kvalitu a odbornost trenérů a vyvarovat se různým „excesům“, které se objevovaly ve fotbalovém hnutí. Doufám, že se brzy stabilizuje situace v naší zemi a my budeme moci zase dělat to, co nás baví – fotbal! Uvědomuji si, že bude potřeba pomoci klubům v usnadnění nastartování soutěží a tréninkového procesu. I nadále nás čekají bohužel nelehká jednání s vedením hlavního města Prahy o potřebě větší finanční podpory sportu nejenom v oblasti činnosti, ale i financování, budování a rekonstrukce sportovní infrastruktury.“

Karel Horčík, 2. místopředseda
„Uplynulé volební období VV PFS hodnotím velice kladně, a to hlavně z důvodu zajištění ekonomické pomoci fotbalovým klubům na rozvoj kopané formou účelových dotací Celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze. Do dalšího volebního období kandiduji s osobním cílem pomoci všemi dostupnými prostředky při vytváření a udržování co nejdůstojnějšího fotbalového prostředí.“

Tomáš Cigánek, člen
„Na práci současného vedení PFS v čele s Dušanem Svobodou si vážím především zklidnění atmosféry v Praze. Jelikož jsem byl členem i v předchozích letech, vím, že tomu tak vždy nebylo. A klid přinesla práce, která se udělala. Osobně jsem znovu kandidaturu podal, a pokud bude zájem o mé služby a zkušenosti, rád budu pokračovat. Pokud hlasy nedostanu, nadále zůstanu činný v klubu s podporou pro nové vedení.“

Jiří Ulrich, člen
„K hodnocení uplynulého volebního období lze přistoupit z mnoha úhlů pohledů. Ode mne – jakožto předsedy pražské komise rozhodčích – logicky každý očekává, že se vyjádřím především k práci na tomto úseku. V prvé řadě bych rád poděkoval členům VV v čele s Dušanem Svobodou za jejich přístup k této dnes tolik diskutované oblasti fotbalu a hlavně za to, že jsem s nimi mohl v tomto období tak úzce spolupracovat. Vážím si toho! Stejně tak cítím povinnost poděkovat jednotlivým členům KR. Ti svou prací neúnavně podporují činnost všech pražských rozhodčích a v dlouhodobém horizontu jim v rámci českého fotbalu pomohli získat velmi dobré renomé a rovněž čistý štít, což je nepominutelné. Komisi rozhodčích v nadcházejícím období čeká náročná, ale obrovsky smysluplná práce – udělat z řad zájemců skutečné rozhodčí. To nyní cítím jako nejdůležitější úkol, jakmile budou soutěže znovu zahájeny. Věřme, že to bude co nejdříve!“

Michal Šrámek, člen
„Minulé volební období hodnotím, tak jako i v předchozích obdobích, velmi dobře. V každém se VV podařilo mimo jiné dostat mezi pražské kluby velmi zajímavé finance na různorodou pomoc. Co se týká pražské mládeže, tak v každém období se udělal kus dobré práce, a to samozřejmě i díky kolegům, kteří se vždy objevili v komisi mládeže Prahy. Nutno podotknout, že práce se velmi zpomalily v posledním roce vinou nutných opatření, která se podepsala nejen na práci ve VV, ale také v KM. Do dalšího volebního období již nechci kandidovat a i touto formou bych rád poděkoval všem kolegům, se kterými jsem se potkal po všechna volební období, za vynikající spolupráci a kooperaci na všech věcech, jež jsme museli řešit ve prospěch pražského fotbalu. Věřím, že následující volební období bude již klidnější, a přeji nově zvoleným členům VV hodně klidné a tvůrčí práce ve prospěch českého fotbalu.“

Richard Beneš, člen
„V uplynulých čtyřech letech se podařilo stabilizovat objem dotačních prostředků, které přicházejí prostřednictvím PFS do klubů, a rovněž se nám podařilo vyjasnit jejich možné využití a zpřesnit podmínky pro vyúčtování a čerpání. Pracovalo se a podařilo se dokončit pasportizaci sportovních areálů tak, abychom měli argumenty pro další jednání o přidělování prostředků na investice se zástupci státní správy na úrovni celostátní i pražské. Narůstá nám členská základna zejména v mládežnických kategoriích, z čehož mám velkou radost a vnímám, kolik každodenní práce lidí v jednotlivých klubech je za tím. V dalším období, pokud dostanu důvěru, bych rád rozvíjel práci legislativní rady a podílel se na vyjednávání o změnách, které je třeba provést v předpisech tak, aby pokud možno práci i na té nejnižší úrovni zjednodušovaly a byl na zřeteli hlavní záměr, tedy fotbal jako krásná hra a ne jako určité politikum… A rozhodně, a to zejména, se těším, že už pomine tato šílená doba a my se opět budeme vídat osobně na hřištích.“

Karel Klíma, člen
„Uplynulé volební období považuji za úspěšné. Výkonný výbor pod vedením předsedy Dušana Svobody pracoval systematicky. Každoročně se podařilo získat dotace od MHMP pro pražské fotbalové kluby. Některým klubům tato dotace již přijde automatická, ale přitom se jedná o podporu, o které se nám ještě před několika lety ani nesnilo. Sportovně technický úsek je dlouhodobě kvalitně veden zkušeným Františkem Vitovským a jeho kolektivem. PFS jako organizace vystupuje a pracuje na profesionální úrovni a já věřím, že si tuto úroveň udrží minimálně další volební období. Tak jako v minulém období i nadále chci hájit zájmy pražských fotbalových klubů od III. třídy po přebor. Jako předsedovi jednoho z pražských klubů jsou mi známy veškeré problémy s vedením a zabezpečením sportovního areálu či jednotlivých mládežnických či dospělých družstev. Jsem připraven pomoci kterémukoliv pražskému klubu, který se dostane do jakýchkoliv problémů, tak jak jsem to dělal i v předchozím období.“

Václav Sailer, člen
„Pamatuji všechny předsedy PFS a nyní dvě období pracuji ve VV PFS, mohu tedy po pravdě říci za sebe (a myslím i za drtivou většinu klubů), že Dušan Svoboda je již od svého zvolení předsedou na pravém místě. Vede celý PFS, včetně VV, sekretariátu, komisí, kluby, velmi dobře a úspěšně jak po sportovní, tak i hlavně ekonomické stránce. Některé kluby – a není jich málo – mají nedostatek mladých fotbalistů a s tím spojené problémy. Řešení tohoto problému včetně náborů hlavně na školách bylo a doufám i bude prioritou VV. A nově výbor by měl i dále pokračovat pod jeho vedením.“

Tento článek vyšel v časopisu Pražský fotbalový speciál, který se věnuje výhradně volbám 2021. Stáhnout si jej můžete ZDE


Související články