Volby 2021: Podmínky účasti na 25. Valné hromadě Pražského fotbalového svazu
15.04.2021

Volby 2021: Podmínky účasti na 25. Valné hromadě Pražského fotbalového svazu

Důležité informace pro všechny delegáty, kteří se chystají na 25. Valnou hromadu Pražského fotbalového svazu. Co je potřeba splnit?

1. všichni účastníci VH jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének,

2. rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň 2 metry,

3. každý účastník musí při vstupu do vnitřních prostor prokázat, že splňuje jednu z následujících podmínek, jinak nemůže být do vnitřních prostor vpuštěn

RT-PCR test s negativním výsledkem absolvovaný nejdéle před 5 dny, nebo
Antigenní test s negativním výsledkem absolvovaný nejdéle před 72 hodinami, nebo
Předložení certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
Prokázání, že osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID-19

Upozorňujeme, že není možné akceptovat tzv. samotestování, ale je nutné absolvovat test u poskytovatele zdravotní péče/na odběrovém místě a splnění výše uvedených podmínek negativního výsledku testu prokázat odpovídajícím potvrzením o absolvování testu (v listinné či elektronické podobě).

V případě osob, které onemocnění prodělaly před nejvýše 90 dny, je nutné předložit potvrzení vystavené lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví, nepostačuje např. čestné prohlášení.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR


Související články