Volby 2021: Anketa o práci současného vedení PFS a prioritách pro další období
16.04.2021

Volby 2021: Anketa o práci současného vedení PFS a prioritách pro další období

Šanci zhodnotit působení Výkonného výboru Pražského fotbalového svazu v čele s předsedou Dušanem Svobodou dostali i zástupci pražských klubů. V odpovědích na dvě anketní otázky se nebáli poukázat na to, co se jim líbí i nelíbí, a dát tak nově volenému vedení náměty pro zlepšení.

1. Jak hodnotíte práci současného výkonného výboru pod vedením Dušana Svobody v uplynulých letech?

2. Co si představujete od nového VV? Jaké by měl mít priority a jakým směrem by se měl PFS ubírat?

David Kopec (člen ČAFC)
1. Upřímně – kdybych si teď na webu PFS nenašel složení VV PFS, ani nevím, kdo v něm je. Nevím, zda je to dobré či špatné, ze zápisů VV nelze bohužel často poznat, co se na VV řeší a jaké jsou závěry jednání. To je jediná forma komunikace VV jako celku, co jsem schopný jako řadový člen zaznamenat. Dále jsou zveřejňovány zápisy KM a KR PFS se prezentuje několika projekty zaměřenými zejména na mládež, což je chvályhodné. Určitě je potřeba poděkovat VV a zejména jeho předsedovi panu Svobodovi především za to, jakým způsobem se již několik let daří získávat grant MHMP na činnost klubů v Praze.

2. Mám osobně několik bodů, které se mi jeví jako důležité, a myslím si, že by to mohlo být zajímavé pro většinu klubů. Samozřejmě tím, že člověk nezná zákulisí, tak těžko zvenku říct, zda ta témata jsou schůdná prosadit, ale minimálně bych o nich rád začal diskusi:

- legalizace střídavých startů v mládeži

- oddělená registrace dívek v dívčích a chlapeckých soutěžích

- klubismus – větší prestiž klubů, tedy změnit smýšlení veřejnosti, že důležitý není pouze hráč jako jednotlivec (to samozřejmě je), ale že důležitý je ten klub, kde hráči hrají. A ve větší míře podporovat kluby, jejich infrastrukturu, trenéry, lidi ve vedení klubů, aby se lidi obecně nebáli dělat sport (tady zejména fotbal), a to jak trenéři, tak i jako funkcionáři. A aby za to dostali řádnou odměnu...

- soutěže mládeže podle ročníků a dle výkonnosti

- přípravky turnajově (výkonnostní koše)

- spravedlivější rozdělení grantu MHMP

- zvýšit prestiž rozhodčích

- snížit počet mužských týmů v soutěžích (KP+I. A 14, zbytek 12) a snížit počet sestupujících

Samozřejmě že o všech bodech se dá dlouze diskutovat a polemizovat, ale i to je důležité, abychom se nad těmito tématy alespoň zamysleli, a pokud najdeme většinovou shodu, abychom to realizovali v praxi. Důležité bude v následujícím pocovidovém období se rychle zmobilizovat, aby se nám všem podařilo udržet co nejvíce hráčů u fotbalu a zároveň přilákat další.

Tomáš Bezpalec (Březiněves)
1. Velmi kladně – rozšířená členská základna, mnoho úspěšných projektů rolovaných od FAČR do PFS a mnoho nových projektů v rámci místního svazu, které využíváme, a přidal bych i soutěž Liga gentlemanů, ač to snad měl být původně nápad ze severní Moravy. V rámci mládeže podpora mezi kluby prostřednictvím GTM – setkávání v klubech, ukázkové tréninkové jednotky. Prezentace na webu a povedený časopis Speciál včetně získávání partnerů. V rámci mládeže orientace i na neligové výběry – turnaje v přípravkách pro neligové kluby za účasti neligových trenérů. Oficiální setkávání s kluby dvakrát do roka s neformálním popovídáním – otevírání sezony ve Štěrboholech a červnové rozlosování soutěží na další sezonu na Letné včetně zhodnocení ukončeného aktuálního ročníku. Zlepšení procesu a kvality trenérských licencí B, C a doškolení. Podpora sekretariátu PFS při plnění podmínek vypsaných grantů. Získání cca 50 milionů po dobu několika let zpětně z MHMP na sportovní vybavení, nábory, lékařské prohlídky, pronájmy, licence a především na mzdy trenérů. Je toho vážně dost!

2. Laťka je nastavená vysoko a bude těžké ji udržet, protože si na to zvykneme a bude to pro nás standard. Nejspíše získání dalších finančních partnerů (silný/zvučný), které stejně jako Pražská teplárenská více zpopularizují celé fotbalové odvětví v Praze a podpora z partnerů pak půjde i do nižších tříd. Možná by byla hezká nějaká celoroční charitativní akce, jako má třeba basketbal „Každý koš vyhrává“.

Oleg Martinec (Vyšehrad)
1. Jako klub ji hodnotíme prospěšně. Prostřednictvím současného vedení se daří získávat větší finanční prostředky směrem k mládežnickému fotbalu, což je pro všechny kluby, které pracují intenzivně s mládeží, velice potřebné. Také se nám jako klubu líbí propagace pražského fotbalu přes skvělé webové stránky a tištěný časopis.

2. Věříme, že vedení PFS bude pokračovat v úspěšné činnosti i v dalším období. A především doufáme, že se ještě podaří dostat ke klubům větší finanční podporu ze státních zdrojů.

Petr Kovář (Hostivař)
1. Náš klub je s prací současného výkonného výboru velmi spokojen, oceňujeme zejména vstřícnost při řešení vzniklých problémů.

2. Od nového výboru očekáváme pokračování v úspěšné činnosti, v rámci možností s ohledem na současnou situaci také zvýšení počtu proškolení a doškolení trenérů.

Miroslav Hruška (Libuš)
1. Na práci současného VV oceňujeme především to, že se mu podařilo v pražském fotbale vytvořit stabilní prostředí, které umožňuje klubům soustředit se na sportovní činnost a sportovní soutěže. Dále oceňujeme množství projektů, které se věnují jak náboru nových hráčů, tak i fotbalové mládeži celkově.

2. Myslíme, že největší výzvou pro nový VV bude zvládnutí situace nejen v Praze, ale ve fotbale všeobecně po ukončení karantény a opětovné nastartování soutěží. Tato vynucená přestávka je velice dlouhá a přinese s sebou určitě problémy, které bude nutné zvládnout a které si v současnosti nedokážeme ještě úplně představit. Jako jednu z dalších priorit vidíme i nadále pokračovat a věnovat se práci s mládeží.

Miloslav Mrštík (Čechie Smíchov)
1. Stávající výkonný výbor a jeho práci hodnotím řekněme neutrálně. A to z toho důvodu, že o jeho činnosti toho není pro nás příliš známo. Přicházíme do kontaktu většinou pouze v rámci pozvánek na VH či grantové řízení s velkou Prahou. On je takový neutrální vztah VV i vůči nám. Jsem předsedou Čechie Smíchov již řadu let a nikdy jsem nezaznamenal zájem VV o dění na Čechii a možnou kooperaci prakticky o cokoliv. PFS a jeho VV se bohužel profiluje pouze jako servisní organizace a není aktivní součástí fotbalového dění v Praze. Možná s tím souvisí osoba předsedy. Pan Svoboda má miliardu funkcí, a jestli se nepletu, tak ani nežije v Praze a dle toho ta péče i vypadá. Už ani nemluvím o vpravdě neutrálním postoji k Berbrovským kauzám FAČR.

2. Nový výkonný výbor by měl být lídrem fotbalového dění v Praze. Měl by být skutečně aktivní ke každému z klubů a obzvláště k těm s velkým záběrem do mládežnického sportu. Měl by velmi aktivně komunikovat s magistrátem, který je naprosto klíčový pro financování fotbalu v Praze. Není přece možné, aby došlo k zásadnímu poklesu podpory fotbalu a PFS nehne ani brvou. Svaz by měl za kluby na magistrátu bojovat a jednat. Proč například kluby musí platit nájemné Praze i v době covid uzávěr? To jsou přesně témata, která má PFS zvednout a jít za kluby na magistrát. Realita je ale taková, že za sebe každý klub bojuje sólo. Čili budu rád, když dojde ke změnám, kdy ve VV budou skutečně lidé činní na mapě pražského fotbalu. Lidé, kteří vědí, o čem to budování pražského fotbalového klubu je. Lidé, kteří vědí, jaké jsou běžné problémy pražského klubu. Lidé schopní být v každodenním kontaktu. Lidé, kteří každý víkend vidíte na utkáních pražských fotbalových soutěží a ne jen ve VIP prostorech Fortuna ligy.

Marek Muller (Zličín)
1. Současný VV v čele s panem Svobodou hodnotíme převážně kladně. Udělalo se plno výborné práce ať už v podpoře klubů, jak po stránce finanční (granty), tak metodické (komise mládeže). Na druhou stranu se domníváme, že částečné ,,okysličení“ ve VV by nebylo vůbec na škodu. Příchod nových lidí by přinesl nové myšlenky, nové nápady a projekty, což by mělo PFS zase posunout dál v jeho podpoře klubů.

2. Jeden z bodů, který nás trápí (a myslím že nejen nás), je organizace soutěží přípravek. Nastavení soutěží je v pořádku, ale nesmyslné pokuty za nesprávné vyplnění zápisu jsou úplně mimo realitu. Navíc pokuty, které STK uděluje, jsou pro kluby v této době (resp. v době, kdy soutěže běžely) finančně náročné! Zjišťoval jsem situaci v jiných krajích a nikde není systém nastaven takto nesmyslně přísně. Jinak i nadále je potřeba pracovat na programech pro rozvoj mládeže v klubech.

Radek Trhlík (Střešovice)
1. Známkou 3 = dobrá. Výborná práce při mediální prezentaci soutěží (zejména přeboru mužů) – web, časopis atd. Náborové a další mládežnické projekty PFS, personální vybavení pracovníky a spolupracovníky PFS jsou velmi dobré stejně jako solidní organizační činnost a řízení soutěží. Naopak způsob přerozdělování veřejných finančních prostředků mezi pražské kluby je vadný, hodnocení zde je nedostatečné. Dále má PFS zásadně poskytovat servis a sloužit zájmům pražských klubů, a to i ve vztahu k FAČR. Filozofie VV se jeví místy v některých ohledech jako opačná. V uplynulém období jsem postrádal ze strany VV jasné stanovisko, názor na dění, události a situaci ve fotbalovém hnutí. Věřím, že jasná prezentace názorů, postojů a činů v této oblasti má být pro představitele PFS standardem a mohla velmi dobře posloužit pro orientaci „voličů“.

2. Nově zvolený VV PFS by měl vyvinout maximální úsilí k podpoře a dosažení zásadních změn ve vedoucích orgánech FAČR. Produkt, jak jej velmi často a rádi nazývali a sami vyrobili funkcionáři FAČR, je v současnosti tragikomický. Kandidáti by měli v prostředí FAČR prezentovat vždy a slyšitelně názory a zájmy pražského fotbalu. V Praze jistě může a měl by navázat, pokračovat a rozvíjet své kvalitní projekty a oblasti činnosti, ve kterých dosáhl úspěchů. K zamyšlení ale je myslím i základní filozofie vztahů kluby – PFS (VV) – FAČR a určitě úprava podmínek přerozdělování veřejných dotací pro kluby.

Evžen Pospíšil (Královice)
1. Současný předseda ve spolupráci s panem Fischerem zajistil pražskému fotbalu finanční stabilitu – pravidelná podpora od Magistrátu hl. m. Prahy, prostředky od Pražská teplárenská pro přeborové týmy. A tím, že i „velký svaz“ ve stejném období elektronizoval celou agendu (IS fotbal), tak se výrazně snížila administrativní náročnost. Proto já hodnotím jejich činnost kladně. Co mě zamrzelo, byl nefér přístup při nepostupu Chaber, ale zde se projevil i velmi podivný přístup ostatních přeborových týmů. Poslední dvě sezony ukazují, že jsou jiné priority než to, zda jsem ohrožen větším počtem sestupujících.

2. Nový VV by měl výrazně pomoci navrátit děti a jejich rodiče ke sportu a k fotbalu, což nebude vůbec jednoduché. Proto by byla dobrá nějaká silná propagace ve školách, ukázkové tréninky apod. Dále snížit administrativní pokuty za drobné nedostatky v zápisech dětí, jelikož i to odrazuje rodiče-trenéry. Dále při nedostatku UMT v Praze a při jejich zaplněnosti se ukazuje, že by Praha neměla trvat na tom, že se všechny zápasy odehrají na hřištích na území Prahy, a mělo by být umožněno hrát i ve středních Čechách (např. stanovit max. počet kilometrů od hranic Prahy). Samozřejmě i zajištění financování nebude jednoduchý úkol nového vedení.

Renáta Klíčová (Háje)
1. Práci výkonného výboru hodnotím kladně. Velkou roli myslím hraje jeho předseda. Snaží se získat do fotbalu peníze, jejich správné využití, je otevřený novým projektům. Celý výbor se snaží podporovat dobré jméno fotbalu i přes kauzy, které v českém fotbale jsou.

2. Určitě je důležité, aby se snažil získávat peníze do mládežnického fotbalu a podporoval kluby v jejich projektech.

Tomáš Cigánek (Přední Kopanina)
1. Na práci současného vedení PFS v čele s Dušanem Svobodou si vážím především zklidnění atmosféry v Praze. Jelikož jsem byl členem i v předchozích letech, vím, že tomu tak vždy nebylo. A klid přinesla práce, která se udělala. Pro všechny kluby v Praze se podařilo sehnat zajímavé finance, mají skvělý informační servis díky internetovým stránkám s bonusem v magazínu, fungující odborné komise se zkušenými členy a především řada projektů směrovala na mládež, z čehož pramení rostoucí počet členů a hráčů. Než přišel covid, bylo to období hojnosti, které jsme si užili a bavilo nás to. Chtěl bych za to poděkovat předsedovi, který vytvořil výborné podmínky pro práci, a vzkázat i veřejně svým kolegům z „výkoňáku“, že to s nimi bylo moc prima.

2. Pevně věřím, že postupně se zbavíme covidu. Nové vedení bude muset spočítat škody a vrátit fotbal zpět do normálu. Sám jsem zvědav, jak rychle se to podaří. Tohle nepamatujeme. Kluby budou mít problém nejen s hráči, trenéry, ale také s financováním. Hodně sponzorů bude mít jiné starosti než podporovat fotbal. Napnutá bude státní kasa, uvidíme, jak se rozběhne projekt Národní sportovní agentury. Svaz bude muset vyvinout významné úsilí udržet si podporu magistrátu. Věřím však ve zdravý rozum. Fotbal je sportovní fenomén a tím zůstane. Přitahuje největší množství hráčů a zaslouží si největší podporu. Za to nové vedení musí bojovat.

Karel Horčík (Štěrboholy)
1. Práci současného VV PFS po vedením Dušana Svobody hodnotíme z pohledu klubu jako velice úspěšnou, především si vážíme zajištění finanční podpory rozvoje mládežnické kopané. Práce VV PFS v uplynulých letech přispěla k významnému růstu mladých členů ve fotbalových oddílech.

2. Od nového VV PFS si představujeme pokračování v dosavadní příkladné práci pro fotbalové kluby nejen v řízení fotbalových soutěží, ale i ve zkvalitňování logistického zázemí soutěží zejména v podobě rozšíření řady rozhodčích o nové členy. Prioritou by měla být práce s důrazem na podporu sportovní výchovy mladých fotbalistů a fotbalistek. Práce VV PFS by se měla mimo jiné i nadále ubírat směrem k co největší podpoře získávání nových fotbalistů a fotbalistek z řad nejmladších věkových kategorií. Dále bychom uvítali, kdyby se podařilo vyjednat buď s magistrátním odborem sportu nebo s NSA plynulé nebo třeba aspoň částečné financování obnovy fotbalových sportovních ploch s umělým povrchem nejlépe chronologicky dle jejich stáří.

Milan Lang (Praga)
1. Práci současného VV hodnotíme dobře.

2. Že bude pokračovat v současném trendu. Za priority považujeme podporu mládeže.

Svatopluk Malina (Xaverov Horní Počernice)
1. Nemáme žádné závažné připomínky, práci VV PFS hodnotíme jako velmi dobrou.

2. Pokračovat v nastavené práci VV PFS, pokud možno zlepšení zázemí pro rozvoj fotbalu. Konkrétně modernizace sportovišť, výstavba nových, zlepšení materiálového vybavení, vzdělávání trenérů.

Radek Treml (Uhelné sklady)
1. Za náš klub musíme hodnotit práci současného VV PFS pod vedením Dušana Svobody velmi kladně, a to hlavně ze tří důvodů. Prvním je personální a materiální pomoc všem klubům při náborech nových adeptů našeho sportu v rámci všech projektů PFS, druhým je finanční podpora mládežnického fotbalu prostřednictvím grantů MHMP, vím, že to někdy není lehká role, a třetím je materiální podpora a báječná propagace nejvyšší soutěže mužů Pražská teplárenská přeboru. Závěrem této otázky bych chtěl poděkovat za odvedenou práci rovněž pracovnímu aparátu PFS paní Šebkové, Františkovi Vitovskému a Lubošovi Zákostelskému – někdy to s námi nemají vůbec jednoduché.

2. Od nově zvoleného VV PFS bych si přál, aby co nejlépe pokračoval v nastaveném trendu současného VV PFS, hlavně co se týká mládežnických projektů, a samozřejmě krajský fotbal ještě více otevřel široké veřejnosti. Třeba více medializovat I. A třídy mužů a nejvyšší soutěže dorostenců (získání titulárního sponzora?). Zkrátka jak říká jedno známé přísloví – „neusnout na vavřínech a dále tvrdě pracovat“, a pevně věřím, že tomu tak nastane, i když to v této době nebude vůbec nic lehkého ke zrealizování.

Libor Koubek (Tempo)
1. Nemáme žádné zásadní výtky, fotbal v Praze funguje dobře.

2. Zásadním bodem pro nás je, aby se PFS připojil k očistě fotbalu zejména správnou volbou na VH FAČR. Aby nevolil osoby spojené v minulosti s Romanem Berbrem, ale podpořil kandidáty, kterým jde o fotbal, nikoli o vlastní prospěch.

Otmar Litera (Komise mládeže FAČR)
1. Nemohu hodnotit práci celého VV, protože jsem nebyl účasten žádného setkání, ale mohu říct svůj názor na lidi, se kterými jsem něco řešil, a to jsou zejména pan předseda Dušan Svoboda, případně místopředsedové. Kdykoliv bylo potřeba něco probrat či sdílet, vždy byli otevření diskusi a našli si čas probrat danou věc. To je za mě zásadní a pozitivní věc. I když se pak člověk může názorově rozcházet, setkání byla otevřená a jasná. Co se týče celkového vedení PFS včetně zaměstnanců, vnímám, že PFS vyvíjí úsilí k pozvednutí fotbalu v Praze jako celku, tedy směrem k amatérskému a mládežnickému fotbalu.

2. Jako hlavní prioritu vidím rozvoj mládežnického fotbalu. To je u mě na prvním místě. Co vše pro to může udělat nový VV, je o hledání cest, které jsou možné, ať už je to další zajišťování dotací od magistrátu a od jednotlivých městských částí, apel na postupné zvyšování infrastruktury, podpora mládežnických projektů a vzdělávání trenérů. Uvítal bych, kdyby v rámci nového VV PFS působili minimálně dva lidé, kteří působí v klubech s velkou mládežnickou základnou na poli Grassroots úrovně či SpSM (Háje, Braník, Střešovice, Tempo, Podolí, Aritma a další). To mi dlouhodobě chybí, ale možná je to o nechtění lidí věnovat fotbalu další čas např. na úkor rodiny, čemuž rozumím. Už tak ve svých klubech dělají mnoho práce a pozvedají tak fotbal jako celek. Napadá mě jich více, kteří by mi do VV pasovali. Pokud by se jeden či dva takoví lidé našli, uvítal bych, kdyby byli zvoleni do VV a byli by nejen prodlouženou rukou komise mládeže či GTM. V kombinaci s lidmi ze stávajícího vedení, kteří zajišťují rozvoj fotbalu v Praze, by se mi to moc líbilo.

Mojmír Pavlíček (Vršovice)
1. Oceňujeme podporu, která je klubu poskytována (dotace od MHMP). Určitě dobrým krokem bylo streamování zápasů z přeboru.

2. Určitě řešit situaci s rozhodčími. Současný stav je z našeho pohledu velmi problematický. Dále se zamyslet nad strukturou soutěží mládeže = posílit jejich vyrovnanost (především u soutěží přípravek), např. pro jarní část spojit horní poloviny tabulek do jedné skupiny a stejně tak spodní poloviny.

Tento článek vyšel v časopisu Pražský fotbalový speciál, který se věnuje výhradně volbám 2021. Stáhnout si jej můžete ZDE


Související články