Foto: SC Xaverov 2010
Malí fotbalisté Xaverova jdou vzorem: makají na tréninku a pomáhají tím zdravotníkům

Malí fotbalisté Xaverova jdou vzorem: makají na tréninku a pomáhají tím zdravotníkům

Potlesk pro fotbalový Xaverov a jeho talenty. Hrát fotbalové zápasy sice ani v Horních Počernicích v době, kdy celý svět trápí pandemie koronaviru, nemohou, ale uznání si zaslouží i tak velké. Vznikl totiž projekt, kdy malí fotbalisté makají doma a odměnou za dřinu jsou obědy, které dostanou zdravotníci, kteří pomáhají zachraňovat životy v Thomayerově nemocnici. „Bylo úžasné sledovat, jak se kluci snaží. Reakce byly pozitivní,“ říká Martin Nagy, trenér malých fotbalistů a strůjce zmíněného projektu.

Jak se tenhle zajímavý projekt zrodil?
Když jsem přemýšlel, jak dál motivovat naše kluky SC Xaverov 2010, nějak mě napadlo vytvořit kruh solidarity. Jde o to, že kromě motivace chci kluky vést i k myšlení, jak je důležité pomáhat. A tak se zrodil nápad propojit on-line cvičení s místní restaurací u Bobra, která nám vždy pomáhala při turnajích. Jako vrchol pak přišlo spojit vše s nějakým zdravotnickým zařízením.

Myšlenku jste tedy začal postupně rozvíjet?
První, koho jsem oslovil, byla paní Hana Markulinec Moravcová, členka zastupitelstva Horních Počernic a vedení našeho klubu. Spolu s ní jsem se spojil s naším šéftrenérem Davidem Lukešem a oslovil jsem i Svaťu Malinu, sekretáře klubu. Následně jsme to probrali v našem kruhu realizačního týmu SC Xaverov 2010. Všem se nápad líbil, jediné a nejdůležitější, co bylo třeba dořešit, bylo financování.

To bývá alfa a omega realizace. Kdo se ujal této důležité věci?
Právě paní Markulinec Moravcová. Oslovila místní podnikatele. S další podporou se přidalo vedení města a poslední článek, komu věnovat obědy, nám pomohla vyřešit naše kamarádka a obyvatelka Horních Počernic, paní doktorka Martina Burdová z Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Jak jste nastavovali limity, které musí být splněny?
Vymysleli jsme spolu s trenéry naší kategorie tipy cvičení, poměr či počet cviků, které se budou rovnat jednomu obědu. A ve středu 10. února jsme veřejně ohlásili dětem a rodičům, že se rozjíždí akce "Kopeme za zdravotníky, kopeme za Bobra.“ Pro zajímavost, naši kluci měli stanoveno 5000 přeskoků přes švihadlo = 1 oběd, 20 minut v prkně = 1 oběd a 100 Angličáků = 1 oběd, realizační tým měl dvojnásobek, výkony se sčítaly sedm dní.

Jaký jste zaznamenali ohlas?
Bylo úžasné sledovat pozitivní reakce kluků i rodičů, prožívat motivaci mezi dětmi, ale i trenéry. Číst příběhy, jak mnozí členové realizačních týmů v práci o pauze někde cvičí. Kluci se urputně snaží každý den něco nacvičit a ptají se nás, kolik máme už obědů.

Pochlubte se, jak dopadl první odmakaný týden?
První kolo naší sportovně charitativní akce "Kopeme za zdravotníky, kopeme za Bobra" bylo vyhodnoceno tak, že za náš ročník 2010 se aktivně účastnilo 84% hráčů a 90% členů realizačních týmů. Do cvičení se dal i jeden zástupce staré gardy z týmu Gentlemanů. Společně jsme za týden naskákali 62 452 přeskoků přes švihadlo, udělali 2071 angličáků a strávili 462 minut v prkně. Průměr na jednoho hráče tak byl 1,53 obědu a na realizační tým 1,12 obědu. Celkově zdravotníci dostali 49 obědů.

To je jistě parádní výsledek. Jak jste hráčům tyhle výsledky odprezentovali?
Udělali jsme to při on-line tréninku. Jeho součástí bylo vyhlášení výsledků, celému týmu poděkovala za spolek SCX paní Markulinec Moravcová, za městskou část pánové Jaroslav Kočí mladší a také starosta Petr Měšťan. Za restauraci U Bobra promluvila paní Pavlína Křížová. Zástupce nemocnice se sice omluvil, ale chystá osobní poděkování později.

Co jste na výsledky jako trenér říkal? Bude mít akce i nějaké pokračování?
Jsme všichni neskutečně hrdí na naše kluky, jak makali s vědomím pomoci druhým. Chceme všichni určitě poděkovat i rodičům, sponzorům, celému klubu a také městu za podporu. Další kolo se rozběhlo 17. února, kdy převzali štafetu kluci z ročníku 2012.

Věříte, že se povede inspirovat i další kluby, aby se vydaly stejným či podobným směrem?
Kluci by řekli: Ták určitěé! (směje se) Ale vážně, ano, rádi bychom takto inspirovali i ostatní sportovce, že mohou sportem ukázat solidaritu s ostatními, kteří to v současné době potřebují. Jsme přesvědčeni, že je stále hodně takových, co se stejným nebo podobným směrem také vydá. Trenéři, když nevíte, jak dál děti motivovat, věřte, toto je bude bavit. A nejen je!


Poděkování Fakultní Thomayerovy nemocnice
„Chtěl bych velice poděkovat všem mladým sportovcům, kteří se zúčastnili této skvělé akce, za jejich nadšení a podporu vůči našim zdravotníkům z Fakultní Thomayerovy nemocnice. Poděkování patří také všem trenérům a ostatním lidem, kteří se spolupodíleli na realizaci uvedené akce pod názvem - Kopeme za zdravotníky. Velice nás taková podpora potěšila a jsme rádi, že i v této složité době se najde někdo, kdo může a chce zdravotníkům pomoci. Všem dětem, které se zúčastnily této sportovní akce, ještě jednou veliké díky.“
Petr Sulek, tiskový mluvčí FTN