Foto: Lukáš Fabián
Aktualizovaná pravidla pro konání utkání: šatny se o tomto víkendu mohou používat
09.10.2020

Aktualizovaná pravidla pro konání utkání: šatny se o tomto víkendu mohou používat

S ohledem na nová mimořádná opatření vlády aktualizovala Fotbalová asociace ČR pravidla pro konání fotbalových utkání o následujícím víkendu.
  1. utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí);
  2. diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě
    1. vnitroareálových restaurací a podobných zařízení,
    2. rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1;
  3. použití veškerých vnitřních prostor (zejména šatny, umývárny atd.) sportoviště je pro osoby podle odstavce 1 do 12. 10. povoleno