Fotbalové kluby v Praze hlásí: Zavřeno!
15.03.2020

Fotbalové kluby v Praze hlásí: Zavřeno!

Vydáno před oznámením vlády ČR, která od 16. března kvůli dalšímu šíření koronaviru omezila volný pohyb osob v Česku do 24. března.
Ještě ve čtvrtek 12. března vše vypadalo, že soutěže v Praze budou pokračovat v omezeném režimu 100 lidí na zápas. Druhý den bylo všechno jinak. Nové opatření vlády ČR zredukovalo tento počet na 30 a fotbalový život v Praze se zastavil. Pražský fotbalový svaz okamžitě přerušil až do odvolání všechny soutěže. Na webech klubů jsme mapovali reakce na vzniklou situaci.

Jejich reakci, někdy striktního uzavření celých areálů, zmírnilo upřesňující stanovisko České unie sportu: "Oproti návrhu Usnesení, které bylo uveřejněno, neobsahuje předmětný odstavec Usnesení pojem „sportoviště“. Z výše uvedeného lze tedy dovozovat, že předmětný zákaz se sportovišť (venkovních ani vnitřních) netýká, a to za předpokladu, že takové sportoviště současně nenaplňuje jiný z pojmů uvedených v předmětném odstavci Usnesení (např. bazén). Sportovišť nenaplňujících jiný z pojmů bodu I. odst. 4 Usnesení se tedy týkají pouze omezení definovaná bodem I. odst. 1 Usnesení, tedy limit počtu osob přítomných na sportovišti ve stejný čas, tj. 30.

FC Háje
Do odvolání klub uzavírá svá veškerá sportoviště a ruší veškeré sportovní akce. Další prohlášení klubu k nastalé situaci připravujeme.

Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad
S ohledem na další opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020 jsou zrušeny všechny tréninkové jednotky i zápasy naší mládeže, a to až do odvolání.

Újezd Praha 4
Tréninky jsou teoreticky možné, ale opět mějme na paměti kvótu 30 lidí. V praxi to znamená bud rozmělnit tréninky dospělých do více jednotek s menším počtem hráčů, nebo jej případně úplně zrušit Problém mohou představovat tréninky mládeže, na které děti vozí rodiče. Jednoduchým počtem 20 dětí+20 rodičů zjistíme, že danou kvótu překračujeme. Zde se nabízí možné řešení, a to buď děti trenérům v určitých intervalech odevzdat, neúčastnit se tréninku a po skončení si zase děti v intervalech vyzvednout. Nebo rozmělnit tréninky do více jednotek a více dní, nebo je také zrušit. V rámci sportoviště jsou k dispozici šatny, restaurace není v provozu, občerstvení je třeba mít s sebou. Ať už se jedná o tréninky dospělých nebo mládeže než cokoliv podniknete, informujte se u svých trenérů, jestli vůbec (nebo jak) budou tréninky probíhat.

FC Zličín
Ve čtvrtek 12. 3. 2020 zasedal VV FC Zličín, včetně trenérů mládeže. Jednomyslně rozhodl, že veškeré tréninkové aktivity všech mužstev FC Zličín jsou do odvolání zrušeny. O dalším postupu budou členové klubu a rodiče hráčů informováni trenéry svých kategorií. Tento stav bude revidován na konci příštího týdne (cca 20. březen) v závislosti na vývoji situace v České republice a dalších rozhodnutích a doporučení státních orgánů.

Čechie Smíchov
Z důvodu současné situace spojené se šířením koronaviru se až do odvolání ruší veškeré tréninky i zápasy všech týmů SK Čechie Smíchov.

AFK Slivenec
S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v České republice a mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví přerušuje TJ AFK Slivenec sportovní přípravu svých týmů, a to až po mužské kategorie, až do odvolání. Tréninky v mužských kategorii pokračují omezeně dle pokynů jednotlivých trenérů tak, abychom neporušovali veškerá opatření a hygienická pravidla. Všechna mistrovská a přípravná utkání byla do odvolání zrušena. Po dobu nouzového stavu bude areál pro veřejnost uzavřen, aby v něm nedocházelo k případné kumulaci osob. Členové klubu do areálu mohou a žádáme je, aby ho využívali dle pokynu svých trenérů či jiných pověřených osob.

Sokol Stodůlky
V souvislosti s vyhlášeným stavem nouze od 12. 3. 2020 do odvolání ruší fotbalový oddíl TJ Sokol Stodůlky veškeré aktivity. Tréninky, zápasy i turnaje jsou bez výjimky ZRUŠENY!

Admira Praha
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 12. 3. 2020 jsou zrušeny veškeré sportovní akce. Z tohoto důvodu je až do odvolání uzavřen sportovní areál FK Admira Praha. Ze stejného důvodu jsou zrušena všechna sobotní i nedělní utkání a taktéž veškeré tréninky vč. dorostu a všech žákovských kategorií. I tato opatření platí až do odvolání. Toto rozhodnutí doplnil Příkaz předsedy oddílu FK Admira Praha: Na základě Nařízení vlády České republiky dne 12. 3. 2020 a s ohledem na vzniklou situaci s probíhající epidemií koronaviru nařizuji:
- Kategorie U6 - U15 nebudou provádět žádnou sportovní činnost a to od 13. 3. 2020 do 29. 3. 2020, vč. individuálních tréninků v areálech FK Admira Praha, vč. UMT.
- Kategorie U16 - U19 mohou trénovat od 16. 3. 2020 v max. počtu 30 osob přítomných v dopoledních i odpoledních hodinách v areálu FK Admira, Na Pecích 46. Koordinaci zajistí p. Krejčík.
- Kategorie dospělých mohou trénovat družstva v max. počtu 30 osob přítomných a to do 18.30 hod. Koordinaci zajistí p. Peřina, p. Gregor.

Meteor Praha
Na základě vyhlášeného Nouzového stavu vládou ČR se s okamžitou platností až do odvolání ruší všechna soutěžní i nesoutěžní utkání. Do úterý 17. 3. 2020 (včetně) se ruší i veškeré tréninky mužstev v obou areálech. O dalším postupu budou trenéři jednotlivých týmů FK informováni v nejbližších dnech.

Újezd nad Lesy
Venkovní tréninky budou pokračovat dle možných kapacit našich dvou UMT na Blatově a možností trenérů! Tréninky tedy zatím hromadně zrušené nejsou, ale vše se může během chvíle změnit. Každá kategorie bude informovaná svým trenérem. V případě nejasností či dotazů se obracejte na svého trenéra.

SK Třeboradice
Z důvodu nařízení vlády ČR o zákazu sportovních akcí, jsou zrušeny všechny zápasy a tréninky našeho klubu. Pokud se situace změní, budete informováni svými trenéry.

ČAFC Praha
Na základě vyhlášení nouzového stavu v ČR, vedení ČAFC Praha s okamžitou platností přerušuje činnost všech mládežnických mužstev na dobu neurčitou.

Sokol Kolovraty
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu chceme informovat o opatřeních, která přijímáme pro všechny týmy Sokola Kolovraty po dobu trvání uvedeného nouzového stavu. Zároveň upozorňujeme, že vzhledem k rychle se měnící situaci, budeme reagovat na další vývoj.
- až do odvolání se nebudou konat žádná utkání v soutěžích PFS,
- tréninky mužstev mužů pokračují dle plánů
- tréninky mužstev mládeže (mini až dorost) jsou pozastaveny do 22. 3. 2020, informace poskytnou trenéři jednotlivých kategorií,
- po dobu trvání omezení prosím nevstupujte do šaten a minimalizujte pohyb v areálu. Vstup do šaten je povolen hráčům a realizačním týmům!


Související články