Foto: PFS
Druhý seminář projektu Školy v pohybu opět inspiroval učitele

Druhý seminář projektu Školy v pohybu opět inspiroval učitele

Na ZŠ Květnového vítězství se uskutečnil druhý seminář Školy v pohybu. Tohoto pětihodinového setkání se zúčastnili učitelé, učitelky z mateřských a základních škol, trenéři, vychovatelé v družinách. Necelých 40 účastníků se mohlo pobavit a na vlastní kůži vyzkoušet principy vedení dětí v hodinách tělocviku.

„V Praze tuto akci pořádáme podruhé. S kolegy trenéry jsme si vyhodnotili poznatky a doladili detaily tak, abychom seminář považovali opět za více úspěšný. V tomto směru panuje spokojenost. Jak po organizační, tak po lektorské stránce, jsme z mého pohledu nabídli kvalitní seminář a inspirovali jsme základními principy tak, aby všichni účastníci hodin tělocviku byli v pohybu,“ říká Luboš Zákostelský, pražský Grassroots trenér mládeže.

S učiteli proběhla úvodní teoretická hodina v učebně, kde byla uvedena problematika formou prezentace s videoukázkou. Pozvání na seminář přijala i radní za školství na Praze 11, paní Zuzana Ujhelyiová, která účastníky přivítala a promluvila o významu pohybu ve školách a školkách. O své návštěvě na svých facebookových stránkách pak napsala: „Jsem nesmírně potěšena, že se respektující přístup k dětem a vzdělávání dostává i do sportu. Stejná metodika vedení a gradování hodiny. Je to radost slyšet o tomto přístupu i z řad trenérů. Děkuji moc za práci vás všech.“

Účastníci přešli po teoretické hodině do tělocvičny, kde se konala náhledová hodina tělesné výchovy pod vedením Grassroots trenéra Miroslava Navary, který na ZŠ Květnového vítězství zároveň učí tělocvik. „Hodina tělocviku proběhla s první třídou. Zaměření bylo na všeobecný pohybový rozvoj s nadstavbou rozvoje dovedností do míčových sportů, basketbalu, fotbalu a florbalu. Velkou část hodiny probíhal rozvoj síly s gymnastikou, ale děti mohly volně přecházet do slalomu s míči, florbalovým míčkem, fotbalovým a basketbalovým míčem s následným zakončením,“ vysvětluje Navara.

Následně si vzal učitelé do „parády“ Grassroots trenér Filip Krhut, který vedl účastníky praktickou částí, kdy se dospělí zakusili roli dětí. Velká aktivita a radost sršela z celé tělocvičny. „Důležitost zážitků na sobě samém je nedílnou součástí našich seminářů. Samotný prožitek doplňuje uvědomění, teorie je důležitá, ale co se děje s daným jedincem, to je třeba si zažít,“ vnáší vhled Krhut.

Před závěrečným zhodnocením proběhla hodina tělocviku se čtvrtou třídou, která byla zaměřená na opičí dráhu. Hodnocení akce bylo od účastníků pozitivní, diskuze probíhala i na téma organizace a vzájemná pomoc kolegů. „Jsme rádi, že jsme se sešli v takovém počtu. Naladění skupiny bylo pozitivní, diskuze plynula trochu méně než minule, ale mohlo to být vstřebáváním poznatků z toho, co účastníci vidí, slyší a prožívají. Z našeho pohledu panuje spokojenost a těšíme se na další setkání za půl roku,“ řekl Otmar Litera, který provázel seminář teoretickou částí.


Související články