Dotazník ohledně fungování mládeže v Praze: kluby mohou stále vyplňovat
21.03.2019

Dotazník ohledně fungování mládeže v Praze: kluby mohou stále vyplňovat

V lednu 2019 byl na kluby rozeslán dotazník, týkající se mládežnického fotbalu v Praze. Dotazník byl zaměřen zejména na projekty, které v rámci Pražského fotbalového svazu/Fotbalové asociace ČR probíhají. Dále byly klubům položeny otázky, jak mohou být trenéři svazu nápomocni v rámci sportovní a organizační činnosti klubů.

Na emailovou komunikaci s dotazníkem reagovalo šest klubů. Následně byl dotazník vložen i na Facebookové stránky PFS. Poté se číslo odpovědí navýšilo na 21 klubů, což je cca 1/5 klubů v Praze.

Z výsledků si pražští Grassroots trenéři mládeže vytáhli zájemce o jednotlivé projekty a myšlenky, kam mohou směřovat další aktivity. Některé myšlenky, které kluby psaly, jsou již v běhu od podzimu, některé se rozebíhají a některé myšlenky proběhnou diskuzí, zda a jak je možné je realizovat.

Po čem kluby hodně volají, to je nábor trenérů, který je debatován trenérským týmem PFS již od podzimu 2018. Aktuálně probíhá proces ujasňování detailů a na začátku mládežnického jara bychom chtěli nábor trenérů spustit a pomoci klubům. Již máme prvního trenéra, který se svazu ozval a byl klubům nabídnut tak, jak budou případní zájemci nabízeni i v rámci dalších týdnů a měsíců.

Stejně tak kluby volají po vzdělání rodičů a trenérů. Tyto věci běží delší dobu a byly posíleny od léta 2018, kdy byla vytvořena pozice GTM OFS. Stačí zmínit podzimní projekt Fotbal v Praze společně, který poběží i na jaře. Máme také vymyšlené úpravy v rámci projektu Neberte nám naši hru, kdy vezmeme v potaz podněty, které padly na workshopu k tématu přípravek a předpřípravek.

Děkujeme klubům, které se k dotazníku vyjádřily. Zároveň kluby, které tak neučinily, se stále mohou vyjádřit a mohou nám pomoci dát zpětnou vazbu k činnosti, kam směřovat fotbal v Praze. Veškeré myšlenky bereme v potaz a diskutujeme, zda je začleníme do našich plánů.

Dotazník je zde