23. Valná hromada: delegáti schválili zprávu o hospodaření PFS
13.02.2019

23. Valná hromada: delegáti schválili zprávu o hospodaření PFS

Na 23. Valnou hromadu Pražského fotbalového svazu dorazilo 69 delegátů s hlasem rozhodujícím z celkového počtu 115 pozvaných klubů. Místopředseda PFS Michal Fischer přednesl Zprávu o činnosti Výkonného výboru PFS za rok 2018 a Zprávu o hospodaření za rok 2017 s předběžnými výsledky za rok 2018. Valná hromada se dle platných stanov koná každý rok, tentokrát byla nevolební. Delegáti Zprávu o hospodaření za rok 2017 schválili.
Dalšími hlavními body ve Zprávě o činnosti VV PFS za rok 2018 byly:

* informace o stavu členské základny a připomenutí skutečnosti, že péče a snaha o její zvyšování je jednou z hlavních priorit VV PFS a také smysl fungování PFS. Projekty, které k tomu PFS vytváří, tomu jasně napomáhají.

* důležitost a smysl všech mládežnických projektů a upozornění na právě probíhající Dětský fotbalový pohár, do nějž se letos přihlásilo 110 týmů, tedy více než 1000 dětí

* změna sídla Pražského fotbalového svazu, které je od 1. 1. 2019 na adrese Široká 56/10, Praha 1

Závěrem předseda Pražského fotbalového svazu Dušan Svoboda poděkoval všem přítomným za jejich odvedenou práci pro fotbal v Praze v roce 2018 a popřál úspěšný rok 2019.