Ve středu 6. února proběhne Valná hromada PFS
01.02.2019

Ve středu 6. února proběhne Valná hromada PFS

Výkonný výbor Pražského fotbalového svazu svolává na 6. února 23. řádnou Valnou hromadu PFS. Ta se bude konat v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze (ul. Ekonomická 957, Praha 11 – Jižní Město).

Začátek Valné hromady je stanoven na 17.30 hodin, za každý klub se zúčastní pouze jeden delegát s platným mandátem.

Návrh programu 23. řádné Valné hromady PFS

1. Zahájení

2. Volba mandátové komise

3. Schválení skrutátorů VH PFS

4. Volba předsedajícího VH PFS a asistenta předsedajícího VH PFS

5. Volba pracovního předsednictva

6. Schválení programu VH PFS

7. Volba návrhové komise

8. Schválení jednacího řádu VH PFS

9. Zpráva o stavu rozvoje fotbalu v hl. městě Praze a o činnosti VV PFS a zpráva o výsledcích hospodaření PFS

10. Zpráva Odvolací a revizní komise PFS (předložena písemně)

11. Diskuse

12. Zpráva předsedy návrhové komise VH PFS

13. Schválení usnesení

14. Závěr