Foto: PFS
Seminář projektu Škola v pohybu

Seminář projektu Škola v pohybu

V Praze se uskutečnil seminář "Škola v pohybu" pro učitele, vychovatele základních a mateřských škol. Jednalo se o první seminář v Česku spojený s tímto novým projektem Fotbalové asociace ČR. Celkem se akce zúčastnilo 41 osob: 7 zástupců FAČR a PFS – Michal Blažej, Antonín Plachý a 5 Grassroots trenérů mládeže (GTM) Prahy v čele s Lubošem Zákostelským. Dále 32 učitelů a dva trenéři, kteří se o semináři dozvěděli na internetu.

Akce se konala na ZŠ Květnového vítězství na Jižním Městě, kde mimo jiné učí Miroslav Navara, GTM OFS Prahy, a tak bylo jednodušší zprostředkovat ukázkové hodiny s dětmi. Děkujeme škole za zapůjčení prostor.

Ředitel této školy zahájil seminář proslovem, kde vyzdvihl důležitost pohybu na školách a ocenil Fotbalovou asociaci, že podobné semináře pořádá. Dále navazovala hodina teorie, dvě ukázkové hodiny s dětmi, dvě hodiny praxe s učiteli v roli dětí a závěrečná diskuze. Debata však probíhala skrz na skrz v průběhu celých pěti hodin.

„Projekt Škola v pohybu je novým pilířem projektu Můj první Gól a jeho záměrem je navštěvovat základní školy, především 1., 2. a 3. třídy a mateřské školy. Cílem tohoto projektu je společně s učiteli zvyšovat úroveň tělesné výchovy, inspirovat učitele novými pohybovými aktivitami, tak aby na školách a školkách děti získávaly lásku k pohybu a všeobecně lásku ke sportu,“ říká Luboš Zákostelský, krajský GTM Prahy.

V tomto duchu se také nesla praxe. Šlo zejména o zapojení všech dětí do činnosti, nastavení úrovně vhodné k jejich aktuálním dovednostem, a hlavně aby se pohybem bavily.

„První hodina tělesné výchovy byla zaměřena na herní činnosti jednotlivce ve sportovních hrách. Úkolem dětí bylo získávat body za vstřelené branky či koše, dle náčiní, které si zvolily. Aby nesetrvaly u jedné branky či koše, pomohla podmínka, že dva body po sobě do jedné branky/koše neplatí. Díky této podmínce se děti po celou dobu proplétaly mezi sebou, na hřišti vznikl takzvaný organizovaný chaos. Dobrovolně si některé děti vyzkoušely i hru ve dvojicích, spolu i proti sobě. Náplní druhé hodiny byla pohybová průprava, pro kterou byla využita překážková dráha s několika různými po sobě jdoucími stanovišti. Stanoviště byla zvolena tak, aby se učitel mohl věnovat jednomu kritickému místu a mezitím ostatní mohli dál cvičit a pouze nestát v řadě,“ popisuje Miroslav Navara ukázkové hodiny, které probíhaly s dětmi z 1. tříd.

Mezi první a druhou hodinou s dětmi byl prostor pro debatu, do které se učitelé zapojili a mohli jsme řešit, co se děje u nich v praxi. Nechali jsme oznámkovat úvodní hodinu a minimálně dvě třetiny učitelů dali za organizaci Miroslavu Navarovi jedničku. Ocenili základní princip, kdy byly zapojeny a vtaženy do pohybu všechny děti.

Po dvouhodinovce s dětmi měli prostor si vyzkoušet pohyb učitelé. Prožití na vlastní kůži je pro pochopení principů důležité a mimo pochopení organizace byla vidět na učitelích radost a zapálení. Úsměvy se na tvářích objevovaly často.

„Na začátku se do aktivit zapojilo téměř třicet učitelů, což je skvělé číslo. Ale i ti, co necvičili, pomohli navodit reálnou situaci ze školního prostředí a byli do hodiny zapojeni například jako pohybující se basketbalové koše. Cílem dvouhodinovky bylo si vyzkoušet co nejvíce cvičení ze základních míčových sportů jako je basketbal, volejbal, rugby, fotbal, házená. Celou tuto paletu pak měly spojovat principy, které se dají aplikovat na všechny tyto sporty – maximální zapojení všech cvičenců a rozvoj dovednostní v herním prostředí,“ říká David Perl, GTM OFS Prahy, který vedl hodinu s učiteli.

V průběhu hodin probíhala také diskuze těch, kteří necvičili, ale popisovali, co se na hřišti děje a měli pohled zvenčí. „Přihlížející učitelé hodnotili organizaci a průběh obou hodin velice kladně. Většina z nich se s tímto typem výuky tělesné výchovy doposud nesetkala. První hodina, která obsahovala i neřízenou hru, byla dle reakcí pro všechny velmi přínosná. To rovněž platí i o druhé hodině, která byla zaměřená spíše na gymnastiku a pohybové činnosti. Ze vzájemné diskuse učitelů a trenérů vyplynulo, že na školách obecně příliš nefunguje spolupráce mezi učiteli na prvním a druhém stupni,“ hodnotí Filip Krhut, Grassroots trenér.

Seminář jsme zakončili obědem a při něm bylo vidět, že většina učitelů si odnesla inspiraci do svých hodin, či si potvrdila správnost svého vedení tělocviků. Našli se i tací, kteří nebyli spokojeni, neboť se domnívali, že seminář bude zaměřen i na druhostupňové děti. Důležité je, že na tomto semináři byli a mohou principy, které zde viděli, přednést učitelkám prvního stupně, kde se láska ke sportu a pohybu ovlivňuje nejvíc. Učitelé si kromě poznatků a prožitků odnesli i certifikát od FAČR za absolvování semináře. A samozřejmě mají možnost si trenérský tým objednat na ukázkovou hodinu i do své škol(k)y přímo pro jejich děti.

„Seminář jsme si s kolegy zhodnotili pozitivně. Vždy je co zlepšovat a řekli jsme si, co bychom upravili do příště. S průběhem akce jsme spokojeni a shodli jsme se na známce 9 z 10, kdy na to, že akce proběhla poprvé, se udělalo maximum pro spokojenost učitelů. Hodně se o to zapříčinili i lidé z místní základní školy, kteří nám zajistili super servis a byli velmi vstřícní,“ uzavírá Otmar Litera za celý trenérský tým Pražského fotbalového svazu.