Foto: PFS
Projekt Škola v pohybu zamířil na Prahu 4, následovat bude seminář

Projekt Škola v pohybu zamířil na Prahu 4, následovat bude seminář

V polovině listopadu Grassroots trenéři mládeže navštívili další základní školu v rámci projektu Škola v pohybu, a to Základní školu Sdružení na Praze 4. Tato zastávka byla poslední před připravovaným seminářem pro tento projekt, který se uskuteční ve středu 28. listopadu na ZŠ Květnového vítězství, Praha 4. Seminář je určen nejen pro učitele tělesné výchovy, ale i vychovatele či vedoucí pohybových kroužků.

Na základní škole Sdružení trenéři vedli tři vyučovací hodiny u dětí prvního stupně, ve kterých představili základní principy, které trenéři svazu šíří. Souběžně s vyučovací hodinou probíhala diskuze s učiteli, kteří přišli v hojném zastoupení.

V rámci hodin si děti kromě různých honiček vyzkoušely i některé sportovní hry, kdy každé z dětí mělo na výběr jakou sportovní hru chce zrovna zkoušet, ve které se chce zlepšit. Tělocvična připomínala mraveniště, na první pohled chaos, ale každé dítě mělo svůj vlastní cíl i míč a přesně vědělo, co má dělat.

Pozornost děti zaměřovaly na sebe a porovnávaly své dosažené výsledky se svými vlastními z předchozích kol. Činnost i tempo si určovaly samy. I tento princip zaručil neustálou aktivitu, a tím pádem i maximální využití času. Děti se do činnosti zabraly natolik, že je až zvonek přesvědčil o konci hodiny.

Zpětná vazba od dětí byla pozitivní a opět se potvrdilo, že pohyb dětem přináší radost!


Související články