Foto: Pavel Jiřík st.
Podzimní část projektu Fotbal v Praze společně skončila ve Střešovicích
01.11.2018

Podzimní část projektu Fotbal v Praze společně skončila ve Střešovicích

Poslední podzimní akce s názvem Fotbal v Praze společně se uskutečnila ve Střešovicích. Na tento ukázkový trénink s následnou diskuzí dorazilo doposud nejvíc trenérů, přes dvacet z pěti klubů: z Aritmy, Nebušic, Stodůlek, Bílé Hory a domácích Střešovic.

„Trénink proběhl jako ukázka principů, které chceme předávat do hnutí, klasickou formou, kdy byly po celou dobu zapojeny všechny děti v herním tréninku. Důležitou součástí je i třetí stanoviště, kde kluci hrají volný fotbálek bez trenéra, který se podobá tomu z plácků,“ říká David Perl, okresní Grassroots trenér mládeže, který vedl trénink společně s trenérem domácích Střešovic Pavlem Cintlerem.

Trenéři dění na hřišti pozorně sledovali, v průběhu diskutovali a zamýšleli se nad tématy, které viděli v tréninku, ale i organizačními věcmi mimo něj. Po konci následovala diskuze v místní restauraci.

„Zapojení trenérů do diskuze můžeme hodnotit kladně, probrali jsme veškeré detaily z tréninku. Dostali jsme se i k věcem, které se v tréninku neobjevily, vzhledem k jinému zaměření, jako například rozvoj rychlosti. Trenéři byli otevření, což nám potvrdila závěrečná zpětná vazba,“ hodnotí Perl.

„S Davidem jsme byli zpětnou vazbou překvapeni a potěšeni. Trenéři ocenili význam těchto akcí, utvrdili jsme se v potřebě pravidelných setkávání. Ocenění přišlo směrem ke svazu, že s nimi více komunikuje. Vážíme si přístupu trenérů, kteří dělají velmi záslužnou činnost a mnozí z nich se ještě i tímto způsobem vzdělávají,“ doplňuje Otmar Litera, okresní Grassroots trenér mládeže.

Šéftrenér domácích Střešovic Martin Pačanda akci zhodnotil takto: „Chtěl bych poděkovat svazu, že se tyto akce konají, svazovým trenérům a hlavně trenérům všech mužstev, že si udělali na úkor svých družstev, nebo pracovních povinností, čas a ve velmi hojném počtu se zúčastnili. Nejen ukázkový trénink, ale i následná beseda byla velmi zajímavá. Každý trenér svým postřehem, nebo názorem, obohatil ostatní. Někdo třeba získal nový pohled o tom, jak vést tréninkový proces, někdo se utvrdil v tom, že to, jak vede svůj tým, je správná cesta. U nás ve Střešovicích máme zapojených hodně mladých hráčů z mužů, kteří s trenérskou činností začínají a je dobře, že hned na začátku své trenérské kariéry se jim ukazuje cesta, jak a kudy vést své malé talenty.“

Spokojený byl i i trenér Stodůlek Josef Šindelka. "Bylo velmi přínosné, že jednotlivé záměry trenérů průběžně komentoval a vysvětloval Otmar Litera. Sledování tréninku tím bylo zajímavější a pro nás i více srozumitelné. Komentování tréninku zároveň vyvolávalo okamžitě debatu nad jednotlivými prvky tréninku a záměry trenérů. S ostatními trenéry jsme tak začali řešit, jak přistupují ke skladbě tréninku oni, na co kladou důraz, jak komunikují s hráči. Mě osobně nejvíce zaujalo, jak trenéři do celé tréninkové jednotky pěkně zasadili prvek neustálého přepínání mezi útočením a bráněním. Ten se vyskytoval prakticky ve všech fázích tréninku. Velmi inspirující byl i přístup a komunikace trenérů směrem k hráčům. Přístup přátelský, bez křičení, ale přesto zachovávající si autoritu trenéra. V závěrečné fázi tréninku připravili trenéři tři různá hřiště s rozdílnými brankami tak, aby dosažení gólu bylo na každém hřišti trochu odlišné. Zajímavou diskuzi mezi námi vyvolalo to, že jedno hřiště nechali trenéři záměrně bez dohledu a organizace. Kluci na tomto hřišti se museli sami rozdělit do dvou týmů, sami řešili fauly, góly, zkrátka museli se mezi sebou na všem domluvit bez zásahu trenéra. Názory sledujících trenérů na tento prvek nebyly jednotné, někteří to dokonce považovali za nevhodné. Následné vysvětlení záměru však bylo nakonec všemi přijato jako správné. Na první pohled chaotičtější neplynulá hra bez dohledu trenéra však posouvá děti v jejich sociálním vývoji, učí je vzájemné komunikaci, schopnosti dělat kompromisy a dává prostor k profilování vůdčích typů. Po skončení tréninkové jednotky následovala debata s trenéry, při které jsme měli možnost detailně rozebrat jednotlivé prvky tréninku, záměry konkrétních her a cvičení. Následně jsme debatovali i nad obecným přístupem k trénování mládeže od přípravek až po žáky. Měl jsem velmi dobrý pocit z toho, že naprostá většina trenérů se ztotožňovala s názory zástupců Pražského fotbalového svazu a jejich metodikou. Největším přínos těchto akcí však vidím především v tom, že se PFS ve spolupráci s FAČR snaží sjednotit metodiku trenérů mládeže a přímo v praxi vyvolává vzájemnou diskuzi. Ukázkové tréninky s přátelskou debatou jsou podle mého názoru velmi dobrou cestou, jak dlouhodobě zvyšovat kvalitu trenérů mládeže a tím i celého našeho mládežnického fotbalu. Chtěl bych velmi poděkovat autorům projektu, který bude zcela jistě přínosem pro celý pražský fotbal.“

Tréninkem na Střešovicích skončila podzimní část akcí Fotbal v Praze společně. Oslovili jsme na 45 klubů, alespoň polovina se některé ze šesti akcí zúčastnila, počet trenérů, se kterými jsme se potkali, byl okolo 80. Těšíme se opět na jarní část.Související články