Manažer PFS Gruber: Všechny projekty jsou důležité!

Manažer PFS Gruber: Všechny projekty jsou důležité!

Za dobu úřadování Dušana Svobody v čele Pražského fotbalového svazu je JAN GRUBER už třetím manažerem, který se stará o projekty, granty i běžnou agendu. Z jeho slov vyplývá, že se v náročné roli našel a dokáže přijímat výzvy náročného šéfa.

Honzo, do funkce na PFS jste nastoupil po prvním kvartálu roku 2015, jaký to pro vás byl zbytek roku?
Byl to pro mě náročný, ale velmi úspěšný rok. Nastoupit na uvolněné místo na Pražském fotbalovém svazu po Jakubovi Masákovi byla výzva. Kuba svou práci vykonával velmi dobře a svědomitě. Bylo těžké se této vysoko nastavené laťky držet. Celkově to bylo období neustálého získávání nových poznatků a zkušeností, což v menší míře vlastně trvá dodnes.

Vaše pozice má velmi široký záběr, co vás z toho naplňuje nejvíce?
Asi právě ta různorodost práce. Moje činnost není jenom o sezení v kanceláři, jak by se mohlo na první pohled zdát. Mládežnické projekty probíhají celoročně a více méně na sebe navazují. Dříve, než jeden projekt skončí, už se musí připravovat další, a to nemluvím o těch, které probíhají po celý rok. Samozřejmě práce v kanceláři tvoří více než poloviční náplň mé agendy, ale díky výborným kolegům jde vše od ruky a je to většinou i radost. Projekty a má činnost jsou spojeny se spoluprací s kluby, ta je sice někdy obtížná, ale ve své podstatě zajímavá a motivující. Smysl naší práce a jisté zadostiučinění jsou zejména spokojené děti a jejich radost z pohybu na našich akcích a obecně fotbalu v Praze.

Jak těžké bylo zorientovat se ve všech akcích, které PFS organizuje?
Některé projekty jsem vnímal již dříve, přesto kvůli jejich široké škále nebylo jednoduché do nich do detailu proniknout. Každý projekt má své specifické dílčí úkoly, kterých není málo a které jsou potřeba, aby každý projekt dostál svých cílů. Naštěstí díky kolegům z PFS a agentuře, se kterou spolupracujeme, bylo mé proniknutí do těchto činností pozvolné a snad s minimem chyb. Nyní již projektové detaily plně vnímám, stejně jako příležitosti pro jejich další rozvoj.

Který z projektů jste si oblíbil a který je pro vás naopak nejnáročnější?
Na každém se mi líbí něco jiného. Na Tour de Club je skvělé, že člověk neztrácí kontakt s pražskými kluby a ukázkovým tréninkem získává přehled o moderních metodách trénování. Dětský fotbalový pohár se zaměřuje na oslovení co největšího počtu pražských chlapců a dívek z prvních či druhých tříd ZŠ. Jsem rád, že se i díky tomu daří rozšiřovat členskou základnu pražských fotbalových klubů. Na projektu Můj první klub, který zastřešuje veškerou náborovou činnost, se mi líbí, že se snaží proniknout na netradiční místa a oslovit tak nerozhodnuté děti s rodiči. Dále zároveň nabízí možnost prezentace všem pražským klubům, které na to nemají prostředky, ale oplývají snahou pro děti udělat něco víc. A nakonec to je již pátým rokem pokračující projekt Neberte nám naši hru. Za tu dobu se velkou měrou zasloužil o rozšíření povědomí o problematice nevhodného chování rodičů, trenérů a funkcionářů během zápasů nejmenších fotbalistů a fotbalistek. Na základě výše zmíněného nemohu říci, že mám přímo oblíbený projekt. Všechny jsou důležité, každý plní jiný účel a myslím si, že děláme maximum pro to, aby byly také úspěšné.

Jaké jsou vnější ohlasy na doposud realizované projekty?
Kluby si naši činnost pochvalují, vědí o naší snaze i o tom, že Pražský fotbalový svaz v porovnání s ostatními kraji dělá pro svou členskou základnu maximum a jde tím ostatním příkladem. Žádný jiný kraj nemá tolik projektů jako Praha. Samozřejmě určitým omezením jsou finanční možnosti svazu, přestože velkou měrou se na projektech podílí Magistrát hlavního města Prahy. Proto se snažíme pečlivě vybírat každou akci, která se v rámci projektů uskuteční.

Vidíte ještě prostor na další akce nebo alespoň jak ty současné a fungující rozvinout?
Samozřejmě vše se dá posouvat dále, ale jako největší posun projektů vidím ve větším zapojení klubů a především trenérů. Ať se již jedná o Tour de Club, Dětský pohár nebo Můj první klub, všem klubům v pravidelných intervalech nabízíme možnost aktivní účasti na těchto akcích. Dáváme možnost prezentace i těm menším vedle velkých ligových na rodinných akcích, ale zatím je zpětná vazba mizivá. Každý klub má své problémy, ale naším společným cílem by mělo být zkvalitňování práce a zvětšování členské základny v každém z nich. Právě to naše projekty poskytují.

Jakou roli hraje v projektech mládeže svazový předseda Dušan Svoboda?
Role pana Svobody u projektů PFS je velmi komplexní a zásadní. Zajišťuje potřebné finanční prostředky, bez čehož bychom o žádném projektu nemohli ani uvažovat. Následně je pak iniciátorem základních myšlenek většiny akcí, stejně tak jako změn posouvajících projekty k lepšímu.

MANAŽEŘI PFS
Petr Veselý 2011 – 2013
Jakub Masák 2013 – 2015
Jan Gruber 2015 - ???

Lukáš Vrkoč

Rozhovor vyšel v únorovém vydání časopisu Pražský fotbalový speciál, který si můžete stáhnout zde