Foto: KR PFS
Elitní rozhodčí Pražského fotbalového svazu absolvovali seminář v Písku

Elitní rozhodčí Pražského fotbalového svazu absolvovali seminář v Písku

Ve dnech 4. - 5. března proběhl v jihočeském Písku zimní seminář elitních rozhodčích Pražského fotbalového svazu. Semináře se zúčastnilo celkem 31 rozhodčích Pražská teplárenská přeboru a vybraných perspektivních rozhodčích I. A třídy včetně tří žen.

Ihned po sobotním příjezdu rozhodčí absolvovali náročný „fitness-check“ na tartanové dráze pod vedením Fitness-instruktora FAČR Ondřeje Černého. Následně všechny účastníky semináře uvítal úvodním slovem předseda Komise rozhodčích Kryštof Mencl, poté již čekal rozhodčí vyčerpávající program, který obsahoval:

- online test z pravidel fotbalu,

- videotest za použití klipů RAP UEFA,

- přednášku o pohybu a pozičním postavení rozhodčích a asistentů (instruktor Kryštof Mencl),

- přednášku o osobnosti rozhodčího a taktice řízení utkání (instruktor Pavel Orel).

Znatelnou změnou oproti minulým seminářům byl pro rozhodčí dvouhodinový výklad o aktuálních změnách v pravidlech fotbalu, který přednesl host semináře, předseda pravidlové komise FAČR Jiří Kureš.

Nedělní program pokračoval v náročném tempu. Vystoupil například další host semináře, sekretář Řídící komise pro Čechy David Anděl, který promluvil o návaznosti PFS na ŘKČ. Členové KR David Cichra a Vojtěch Gotthard následně seznámili rozhodčí s fungováním obsazovacího úseku a úsekem delegátů KR PFS.

Předseda KR s dalšími členy provedl finální vyhodnocení semináře, následně přednesl požadavky na rozhodčí v souvislosti s jarní částí sezony.

Jak tedy Kryštof Mencl seminář viděl?

„Jednotně za celou komisi rozhodčích PFS mohu s potěšením konstatovat, že uskutečněný dvoudenní seminář našich elitních rozhodčích splnil svůj účel. Všichni rozhodčí se řádně připravili na fyzický test a splnili ho. Co se týče teoretických testů, významná většina rozhodčích splnila vše bez problémů. Trojice rozhodčích Tvrz, Wulkan a Kortanová měli dokonce nulovou chybovost, k čemuž jim gratuluji. Děkuji pozvaným hostům, panu Kurešovi a Andělovi, kteří pozvedli úroveň našeho semináře. V uvedeném trendu budeme pokračovat. S výhledem na letní období účast na budoucím semináři PFS předběžně přislíbil například předseda KR FAČR Radek Příhoda. Věříme, že kvalitní příprava rozhodčích, včetně absolvování této akce, se projeví i na hřišti v utkáních jarní části.“