V kauze JM Chodov padly tresty. K jejich výši se vyjádřil šéf disciplinární komise i výkonný výbor PFS

V kauze JM Chodov padly tresty. K jejich výši se vyjádřil šéf disciplinární komise i výkonný výbor PFS

Tresty na maximální možné hranici či těsně pod ní padly ve sledovaném případu, který na svých zasedáních ve dnech 15. a 21. září 2022 projednávala Disciplinární komise Pražského fotbalového svazu. Jednalo se o události související s utkáním I. B třídy mužů Jižní Město Chodov – FK Klánovice, po němž byli verbálně i fyzicky napadeni jak rozhodčí, tak delegát utkání.

„Disciplinární komise PFS pečlivě prověřila veškeré dostupné informace a sama ve spolupráci s ostatními orgány PFS získala množství dalších důkazů pro své rozhodování,“ říká její předseda Richard Beneš. „Události, které se staly při a po tomto utkání, považujeme za velmi závažné a s ohledem na další okolnosti proto disciplinární komise udělila klubu i dotčeným osobám tresty ve výši zveřejněné na úřední desce. V případě samotného tělesného napadení pak úzce spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a k projednávání těchto přestupků se vrátíme po skončení trestního řízení, nebo po získání informací ze spisového materiálu Policie České republiky.“

Disciplinární komise vynesla tři tresty, pojďme si je projít postupně, i s Benešovým komentářem.

Klub JM Chodov

Co hrozilo podle disciplinárního řádu: Pokuta 100 tisíc korun a uzavření domácího hřiště na 6 soutěžních utkání.

Udělená výše trestu: 80 tisíc korun a uzavření domácího hřiště na 6 soutěžních utkání za nedostatečnou pořadatelskou službu. Těchto šest utkání musí JM Chodov sehrát mimo území Prahy 4, 9 a 10.

Komentář Richarda Beneše: „Když jsme posoudili závažnost, dostali jsme se skoro na samou hranici maximálního možného trestu. Rozhodli jsme spravedlivě podle důkazů, které byly prokazatelné. JM Chodov své zápasy zároveň nesmí sehrát na území tří městských částí, aby to bylo co nejdále od jeho sídla, a tedy i od jeho příznivců.“


Předseda klubu Miroslav Holinka

Co hrozilo podle disciplinárního řádu: Pokuta 25 tisíc korun a zákaz činnosti na 9 měsíců.

Udělená výše trestu: Pokuta 20 tisíc korun a zákaz činnosti na 8 měsíců.

Komentář Richarda Beneše: Pan Holinka hrubým způsobem urážel delegované osoby a vyhrožoval jim, proto tento trest.


Hlavní pořadatel Tomáš Horálek

Co hrozilo podle disciplinárního řádu: Pokuta 25 tisíc korun a zákaz činnosti na 24 měsíců.

Udělená výše trestu: Pokuta 25 tisíc korun a zákaz činnosti na 24 měsíců.

Komentář Richarda Beneše: Pan Horálek nese na celém incidentu největší zavinění, protože byl klubem určen, aby chránil delegované osoby a zajišťoval pořádek, ale i podle přiloženého videozáznamu navedl rozhodčí a delegáta utkání do hloučku diváků. I proto jsme přistoupili k maximálnímu trestu. V tomto případě bychom zvažovali i trest vyloučení z FAČR, který ale bohužel není v pravomoci Disciplinární komise Pražského fotbalového svazu, což nám při konzultaci potvrdilo i Legislativně-právní oddělení FAČR.


Zástupci Chodova se už na prvním zasedání komise bránili, že mají videozáznam, který měl podle jejich slov ukázat, že se věci nestaly tak, jak je popisoval napadený rozhodčí s delegátem.

Co tedy na videu bylo?

„Záznam jsme pečlivě přezkoumali, požádali jsme delegované osoby i rozhodčího Císaře, který byl na utkání přítomen jako divák, aby se k němu rovněž vyjádřili. Můžu říct, že záznam neprokazuje vůbec nic z toho, co tvrdil klub JM Chodov, vyjma toho, že hlasové projevy na záznamu potvrdily, že došlo k fyzickému násilí. Útočníky jsme ale nebyli schopní identifikovat,“ říká Beneš. „Mluvil jsem se zástupci Policie ČR a dohodli jsme se na vzájemné spolupráci. Poskytli jsme policii plnou součinnost, veškeré materiály k případu, včetně výpovědí svědků v plném rozsahu. Policie nás pak se souhlasem postižených bude informovat o průběžném zjištění trestního řízení. Pokud budou identifikovány osoby, které budou členy FAČR, k případu se vrátíme a tyto osoby budou poté v rámci fotbalových řádů důrazně potrestány,“ uzavírá Beneš.


Vyjádření výkonného výboru Pražského fotbalového svazu k incidentu na hřišti JM Chodov

„Výkonný výbor Pražského fotbalového svazu jednoznačně odsuzuje chování funkcionářů a příznivců týmu Jižní Město Chodov po utkání I. B třídy s Klánovicemi směrem k hlavnímu rozhodčímu a delegátovi utkání. Už před sezonou zástupci PFS ústy předsedů Disciplinární komise i Komise rozhodčích jasně deklarovali nulovou toleranci k jakýmkoliv fyzickým útokům na rozhodčí či delegáty. Tyto věci do fotbalu nepatří a není pro ně žádná omluva. Události z Chodova jsou naprosto neakceptovatelné, chování dotyčných do slušné společnosti nepatří a bohužel je ostudou pro celý fotbal. Napadený rozhodčí i delegát mají plnou podporu VV PFS, stejně jako Disciplinární komise. Pražský fotbalový svaz si zakládá na férovosti svých soutěží, dlouhodobě v rámci hlavního města nemáme žádné skandály a takovéto excesy nebudeme tolerovat.“


Související články