Foto: Pavel Jiřík st.
Prohlášení Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu k událostem z Chodova

Prohlášení Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu k událostem z Chodova

Komise rozhodčích PFS (dále jen „KR“) považuje události po mistrovském utkání 6. kola M-1.B/B Jižní Město Chodov – FK Klánovice za bezprecedentní, především z důvodu fyzického napadení delegovaných osob. Více průběh tohoto medializovaného utkání KR nebude komentovat, jelikož je uvedené utkání předmětem šetření sankčních orgánů PFS. S politováním KR pouze konstatuje, vzhledem ke všem známým faktům, že se jednalo o plánovaný útok na hlavního rozhodčího utkání.

Pro klub Jižní Město Chodov není sobotní situace prvním prohřeškem podobného rázu, ale toto překročilo již všechny hranice! Po utkání Hostivař B – Jižní Město Chodov (3. kolo, dne 30. 8. 2022) tohoto soutěžního ročníku byl klub KR upozorněn na zcela nepřípustné chování trenéra pana Gabriela (pozn.: nejedná se o bývalého reprezentanta, jde o shodu jmen), který byl v utkání vyloučen a poté vyhrožoval rozhodčímu „rozšlapáním“. 

KR apelovala na klub ohledně zajištění pořádku a od klubu bylo přislíbeno zjednání nápravy. Místo toho klub nasazuje pana Gabriela jako náhradníka (což fotbalové normy dovolují) a na prvním domácím utkání, od incidentu v Hostivaři, vše vyústilo do napadení delegovaných osob. Absenci jakéhokoliv respektu klubu k autoritě PFS potvrzuje i poslední oficiální vyjádření pana předsedy Holinky, který se vyjádřil v tom smyslu, že „pokud nám budete posílat takové blbce (myšleno rozhodčí)…bude to příště ještě horší.“

KR tímto vyjadřuje naprostý odpor a znechucení ze vzniklé situace a zároveň vyjadřuje maximální podporu trojici rozhodčích i DFA. Zároveň KR děkuje přítomnému členu FAČR Lukáši Císařovi, který odvážně pomohl chránit rozhodčí a DFA namísto pořadatelů, čímž zamezil ještě většímu násilí vůči delegovaným osobám. Podporu KR vyjadřuje i všem ostatním rozhodčím i DFA, kteří patří do naší široké fotbalové rodiny. Kluby a jejich členy vnímáme jako partnery a žádáme tímto o podporu i je. Absolutně odmítáme jakékoliv verbální vulgární útoky, vyhrožování a zejména jakékoli fyzické násilné ataky směrem ke komukoliv.

KR tímto vyzývá všechny oddíly PFS, aby prostřednictvím svých předsedů apelovaly na své členy ohledně dodržování nejen fotbalových předpisů a norem, ale také slušného a lidského chování. Incidenty podobné z tohoto utkání nemají obdoby a jsou naprosto nepřípustné. Máme stejný cíl – zlepšení fotbalového prostředí!

KR plně spolupracuje s DK PFS a STK PFS a s plným respektem k těmto orgánům očekává adekvátní sankce pro klub i všechny identifikované aktéry události. Celá záležitost je již v řešení orgánů činných v trestním řízení a KR je připravena být plně součinná. KR předává dále veškeré informace, včetně poznatků ze sociálních sítí, aby spravedlnosti bylo učiněno za dost.

KR PFS, vedená předsedou Kryštofem Menclem, funguje od července tohoto roku. Chceme jasně deklarovat, že dokud budeme ve svých funkcích, budeme dělat maximum, aby se podobné případy už nikdy neopakovaly.

Za Komisi rozhodčích PFS:
Kryštof Mencl
Předseda