Foto: Pavel Jiřík st.
Chci vidět co nejvíc pražských rozhodčích v lize, říká nový předseda komise Mencl

Chci vidět co nejvíc pražských rozhodčích v lize, říká nový předseda komise Mencl

Rozhodčí v Praze mají nového šéfa. Po 16 letech skončil na pozici předsedy komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu Jiří Ulrich, jehož nahradil Kryštof Mencl. Bývalý ligový asistent sestavil zcela novou komisi, v níž je například mezinárodní sudí Pavel Orel. Jaké má Mencl a jeho kolegové s rozhodčím v metropoli plány? Na čem by měli společně zapracovat?

Jak se seběhlo, že jste se stal novým šéfem Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu?
V letním období mě oslovil místopředseda svazu Michal Fischer, který je ve výkonném výboru mimo jiné gestor rozhodčích, s nabídkou, jestli bych nechtěl komisi vést. Nabídka mě potěšila, dávala mi smysl, jelikož jsem poslední rok působil v původní komisi rozhodčích jako člen a současně jsem v Praze chodil vždy aktivně jako delegát. Vždycky jsem měl pražský fotbal rád, i když jsem působil jako rozhodčí v lize, tak jsem se zajímal o dění v Praze. Ostatně jsem jako mladý rozhodčí v Praze začínal - v roce 1997 mě následně Pražský fotbalový svaz navrhl do soutěží Řídící komise v Čechách. Z výše uvedených důvodů jsem nabídku akceptoval, abych zpětně mohl Pražskému fotbalovému svazu něco historicky „splatit“, respektive pomoci rozhodcovství v Praze.

Co vás na této práci nejvíce láká?
Asi právě ta možnost realizovat vlastní nasbírané zkušenosti z minulosti v praxi na mladých perspektivních rozhodčích. Mít možnost rozhodčí edukovat, školit, usměrňovat… Například aby do soutěží Řídící komise v Čechách postupovali jen komplexní rozhodčí s ideálně ligovým potenciálem. Troufnu si říci, že právě výběr rozhodčích do vyšších soutěží je mou silnou stránkou. Dokážu odhadnout, kdo na to má, a kdo ne.

Jaká je vaše základní vize či filozofie, s níž do této pozice nastupujete?
Vyjma odpovědi na předešlou otázku, tak vize je jasná: pomoci mladým kvalitním a charakterním rozhodčím v jejich kariéře, aby bylo co nejvíce zástupců Pražského fotbalového svazu v televizi během zápasů první ligy. Obecná vize je zajištění regulérnosti soutěží Pražského fotbalového svazu, aby rozhodčí podávali kvalitní a objektivní výkony, a aby tak i oni přispěli k trvalé kultivovanosti fotbalového prostředí.

Komisi rozhodčích před vámi dlouhá léta řídil Jiří Ulrich. Mluvil jste s ním?
Pana Jiřího Ulricha znám přes dvacet let. Setkávali jsme se při různých příležitostech konzistentně. Je mi ctí a obrovským závazkem, že jsem funkci předsedy komise převzal po něm. Pochopitelně jsme spolu hovořili, sdělil jsem mu, že jsem akceptoval nabídku výkonného výboru. Současně jsem ho i pozval na předsezónní seminář rozhodčích, aby měl příležitost se rozloučit se všemi rozhodčími.

Přistoupíte k nějakým zásadním novinkám?
Jednu z chystaných novinek bych představil jako změnu procesu vzdělávání. Kromě pravidelných seminářů plánujeme pro rozhodčí z Pražská teplárenská přeboru a pro talentované rozhodčí z nižších soutěží sérii profi-tréninků a workshopů. Věříme, že právě tyto akce budou rozhodčí, včetně přeborových rozhodčích, ještě rychleji posouvat v jejich rozhodcovské výkonnosti. Další novinkou, kterou máme v plánu v brzké době zrealizovat, je aktivita komise rozhodčích na sociálních sítích. Na nich bychom rádi prezentovali pomocí klipů vybrané zajímavé situace z přeborových utkání. Má představa je ukázat fotbalové veřejnosti nejenom chybná rozhodnutí rozhodčích, ale minimálně ve stejné míře vyzdvihnout ta správná. Dát ke konkrétním situacím odborný výklad. Otevřeností komise rozhodčích fotbalové veřejnosti chceme dále prohlubovat setkáními s oddíly pražských soutěží, kde bychom rádi diskutovali nad tématy, které nás či oddíly trápí. Případně poskytnout možnost zástupcům klubů školení z pravidlových novinek. Do budoucnosti se ani nebráním mít člena komise rozhodčích z řad fotbalových klubů. Ale je i jedna nepříliš příjemná novinka, kterou jsme nuceni zavést.

Jaká?
Z důvodu úsporných opatření výkonný výbor FAČR k 1. 8. 2022 novelizoval Řád rozhodčích a delegátů. Výsledkem je nařízení ke všem krajským fotbalovým svazům ohledně obsazování delegátů na krajské soutěže. Konkrétně z tohoto nařízení může být obsazena delegátem v každém kole nejvýše třetina utkání příslušné soutěže. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi důležitosti role delegátů jako zástupců Pražského fotbalového svazu v rámci regulérnosti soutěží, budeme se snažit s výkonným výborem Pražského fotbalového svazu domluvit na alternativě formou dohledů, v případě přeboru video-dohledů.

Sám působíte na ligové úrovni v pozici delegáta. Dá se ze sféry profesionálního fotbalu něco přenést na rozhodčí v Praze?
Dobrá otázka. Možná je to podobné jako s fotbalisty. Na ligové úrovni rozhodčí mají větší nasazení, delší přípravu, vyšší koncentraci… I fotbal tam je daleko rychlejší. Takže i rozhodčí musí rychleji reagovat. Dá se přenést větší důraz na fyzickou přípravu, znalost pravidel, na instruktáž herních situací jako příprava na utkání, nebo apelovat na profesionální příjezd na utkání s časovou rezervou.

Jak velké změny nastaly mezi rozhodčími ohledně postupů a sestupů mezi pražskými soutěžemi?
Co se týče postupů rozhodčích do Řídící komise pro Čechy, tak postoupili Petr Popelka a Tomáš Jakl. Na uvedených jménech se v červnu většinově shodla původní komise rozhodčích, včetně mé osoby. Tito rozhodčí tak byli navrženi na postup. K jednotlivým zařazením pražských rozhodčích mohu sdělit, že v krátké době dojde k revizi listin rozhodčích v kontextu náhledu naší nové komise rozhodčích. Domnívám se však, že dojde spíše ke kosmetickým změnám. Osobně jsem zastánce spíše rozhodčí stimulovat a podporovat, nikoliv je vyhazovat. Pokud by však někdo nechtěl na sobě pracovat, ať už fyzicky, či v prohlubování znalostí pravidel, nebo by se dlouhodobě omlouval z utkání, jinak řečeno nechtěl respektovat naší komisi, tak bychom se s takovým rozhodčím rozloučili.

Pražský fotbal a výkony rozhodčích jste dlouhodobě sledoval, máte přehled a informace i od rozhodčích, kteří postoupili výše. Jaký je podle vás v této chvíli obecně stav rozhodcovské základny v hlavním městě? Zároveň můžete posoudit, jakou pověst mají obecně pražští rozhodčí na úrovni Řídící komise pro Čechy a profesionálních soutěží...
Domnívám se, že přehled mám. Znám nejen zástupce Pražského fotbalového svazu v profesionálních soutěžích, ale díky jarnímu angažmá v komisi rozhodčích Řídící komise pro Čechy jsem si i „osvěžil“ většinu rozhodčích v ČFL a divizi původem z Prahy. Na úrovni našich rozhodčích v Řídící komisi pro Čechy spatřuji rezervy. Řada kolegů je kvalitních, ale řada z nich je i průměrná. Uvedené bych právě chtěl změnit tím, aby postupovali erudovaní, odolní, naběhaní, charakterní jedinci. A následně se jim věnovat nadále i po případném postupu. K pražským rozhodčím v profesionálních soutěží jen poznámka: máme hlavní mezinárodní rozhodčí Ondřeje Berku a Honzu Petříka. K Praze se hrdě hlásí i další hlavní mezinárodní rozhodčí Pavel Orel, který zde žije přes deset let. Všichni tito rozhodčí se zúčastňují a aktivně instruují naše mladé rozhodčí v rámci vzdělávacích workshopů.

Kolik je v Praze vlastně aktuálně rozhodčích?
Aktuálně máme v Praze 185 aktivních rozhodčích. Ideální by byl stav zhruba 250 rozhodčích, ale masivními nábory a vstupními školeními se o narůst snažíme dlouhodobě.


Nová Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu
„Komise rozhodčích bude mít zatím šest členů. Všech pěti kolegů, kteří přijmuli mou výzvu být v komisi, si vážím bez rozdílu. Všichni jsou to odborníci, většinou s ligovou minulostí, kteří mají rozhodčím co dát. Všichni se také budou aktivně zapojovat do zápasů soutěží Pražského fotbalového svazu jako delegáti či dohledové osoby,“ popisuje Mencl.

Složení komise

Kryštof Mencl, předseda

 • bývalý mezinárodní a ligový rozhodčí
 • 80 mezinárodních zápasů jako asistent rozhodčího
 • 153 ligových zápasů jako asistent rozhodčího
 • aktuálně ligový delegát a instruktor rozhodčích FAČR

Pavel Orel, 1. místopředseda

 • aktivní rozhodčí FIFA
 • instruktor FAČR
 • instruktorská činnost
 • na rozhodčí bude působit i jako ligový vzor

Ondřej Černý, 2. místopředseda

 • aktivní rozhodčí FIFA ve futsalu
 • aktivní rozhodčí Řídící komise pro Čechy
 • fitness-instruktor FAČR
 • fyzická příprava rozhodčích
 • vzdělávání rozhodčích, program talent/mentor
 • úsek delegátů

David Cichra, člen

 • aktivní rozhodčí Řídící komise pro Čechy
 • vedoucí obsazovacího úseku
 • erudovaný odborník s praxí s obsazováním zápasů rozhodčími
 • zodpovědný za kompletní obsazení soutěží

Pavel Sýkora, člen

 • delegát Řídící komise pro Čechy
 • instruktor FAČR, lektor pravidel
 • sekretář komise, hlavní kontaktní osoba pro rozhodčí
 • zodpovědný za oblast vzdělávání rozhodčích
 • organizační a administrativní člen
 • v gesci má i nábory nových rozhodčích

Miroslav Fišer mladší, člen

 • aktivní rozhodčí Řídící komise pro Čechy
 • zodpovědný za výstupy komise rozhodčích do médií a na sociálních sítích
 • univerzální člen
 • participuje na všech činnostech komise


Seminář rozhodčích Pražského fotbalového svazu
Hlavního semináře pro rozhodčí Pražská teplárenská přeboru, I. A a I. B třídy, který se konal poslední červencový den v Praze, se zúčastnilo 70 rozhodčích. Omluvení rozhodčí, kterých byly dvě desítky, budou muset absolvovat seminář v náhradním termínu.

„Celkově považujeme seminář za kvalitní a úspěšný. Někteří epizodní rozhodčí mají ještě rezervy ve znalosti pravidel, ale většina rozhodčích splnila pravidlový test bez problémů,“ říká Kryštof Mencl, předseda komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu. „Rozhodčí museli za jeden den absolvovat test z pravidel a video-test z výukových klipů UEFA, následně došlo k odbornému výkladu herních situací z video-testu. Dále se prezentovaly další konkrétní herní situace z UEFA soutěží a z pražského přeboru. V odpolední části rozhodčí absolvovali také přednášku Naďi Koštovalové, což je národní fitness-instruktor, týkající se tréninkové přípravy a správné životosprávy.“

Probíraným tématem byla také vzrůstající agresivita od hráčů a funkcionářů družstev. „Emoce k fotbalu patří, ale vnímáme to tak, že pomyslná hranice akceptovatelnosti je čím dál tím více překračována. Bohužel v mnoha případech se tomu dělo bez odpovídající reakce ze strany rozhodčích,“ hodnotí Mencl. „Rozhodčí byli důrazně instruováni, aby v případech verbálních urážek, či dokonce fyzického napadení, postupovali striktně podle pravidel fotbalu. Jsem moc rád, že předseda disciplinární komise Richard Beneš má v úmyslu tyto nesportovní prohřešky přísně trestat a věřím, že se nám je společnými silami podaří z fotbalových trávníků rychle vymýtit.“


Fotografie

Související články