Facebook YouTube
PFS »  Úřední info »  Úřední zprávy »  Upřesnění RS 16/17 Článek 7 bod 11) ve věci povinných zdravotních prohlídek dorostu od jara 2017

Upřesnění RS 16/17 Článek 7 bod 11) ve věci povinných zdravotních prohlídek dorostu od jara 2017

16. ledna 2017 14:44 »

Upřesnění RS 16/17 Článek 7 bod 11) ve věci povinných zdravotních prohlídek dorostu od jara 2017

Povinnost absolvovat zdravotní prohlídku - kardiologické vyšetření srdce se týká všech hráčů, kteří nastoupí do soutěží pořádaných Pražským fotbalovým svazem v kategoriích dorostu, tj. mladší a starší dorost, od jara 2017.

Kardiologické vyšetření srdce bude obsahovat minimálně echokardiografii (ECHO), tedy ultrazvukové vyšetření srdce. Dalším volitelným základním vyšetřením je pak klidové či zátěžové EKG (ergometrie).

PFS tímto krokem zdravotní prohlídky mládeže kvalitativně posouvá o úroveň výše.

Článek o prohlídkách srdce k přečtení zde http://www.fotbalpraha.cz/res/archive/263/037752.pdf

Financování prohlídek
Na prohlídky srdce bude přispěno z Nadačního fondu Fotbal pro život částkou 600,- Kč, procesní způsob čerpání bude upřesněn. 

Příspěvek se týká i hráčů hrající vyšší soutěže, ač po nich PFS nemůže prohlídku požadovat a kontrolovat. Přesto tímto PFS žádá kluby hrající vyšší dorostenecké soutěže, aby tuto aktivitu podpořily a vyslaly všechny své hráče dorostu na prohlídku srdce a zároveň tím využily možnost čerpat tento příspěvek.
Zbylou část nákladů hradí klub z grantu MHMP,  z vlastních zdrojů či spoluúčastí rodičů.

Kontrola
Klub předloží seznam hráčů klubu, který bude obsahovat:

  • jméno a příjmení hráče
  • ID FAČR hráče
  • označení soutěže, kterou hraje (př. C1A,...)
  • potvrzení lékaře o provedení prohlídky - potvrzený celkový seznam nebo faktura nebo pokladní doklady

Výše uvedené klub před zahájením jarní části soutěže 2016/17 zašle k potvrzení STK na email pfs@fotbalpraha.cz. Tím bude povinnost splněna.

Kardiologická zařízení
Kardiologické vyšetření srdce zajišťuje v Praze mnoho zařízení. Některé jsou více a některé méně připravení na nábor z řad fotbalových klubů.
PFS pro kluby proto připravilo možnost vyšetření srdce přímo v místě Vašeho klubu.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte pana Krupičku z kardiologie Brandýs, www.srdcesportovce.cz, na adrese info@srdcesportovce.cz nebo kardiologie.brandys@seznam.cz nebo na tel. 326 396 790.

V případě otázek pište na email gruber@fotbalpraha.cz nebo volejte Jana Grubera na 733 141 394.

Informace o zdravotních prohládkách pražské fotbalové mládeže dále sledujte na webu PFS v sekci Hraj zdravý na http://www.fotbalpraha.cz/zdrav-prohl/

S pozdravem

Sekretariát PFS

Soutěže

Soutěže